nengnengneng.net

Tag: Chrome (page 1 of 3)

Browser ที่เพื่อนนักพัฒน์ใช้เข้าดูบล็อกคนพอชอ

800

ถึงแม้ผมจะขยันหา  Browser  ใหม่ๆ มาทดลองใช้งาน  แต่ผมก็ยังคงใช้  IE  ที่ติดมากับวินโด่อยู่บ้างเป็นครั้งคราวนะครับ  เพราะว่าผมคิดว่าเพื่อนๆ ของผมที่เข้ามาเยี่ยม บล็อกคนพอชอ แห่งนี้คงจะไม่ใช้  Browser  อย่างอื่นนอกเหนือไปจาก  IE  เลยทำให้ต้องแวะไปใช้บ้างเพื่อตรวจสอบการแสดงผลว่าจะออกมาเป็นอย่างไร…

มาสร้างธีม Chrome ใช้เองกันเถอะ

ผมเชื่อว่าเพื่อนนักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายท่านใช้  Web Broeser มากกว่าหนึ่งตัวแน่นอน  และผมก็เชื่ออีกว่า  นอกจาก  IE  ที่ท่านคุ้นเคยดีอยู่แล้ว  ท่านคงรู้จัก  Crrome  แล้วก็เคยใช้ด้วยใช่มั้ยล่ะ  เอาล่ะเมื่อท่านเคยใช้  อยากถามว่าท่านเคยเข้าไปดู

ตามหา web browser ที่ถูกใจ

755

ก่อนหน้านี้ผมใช้ระบบปฏิบัติการ  ubuntu  ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่อง  web browser  พอกลับมาใช้  windows  รู้สึกว่ามันหาที่ถูกใจไม่มีเลย  หรืออาจจะเป็นเพราะระบบปฏิบัติการ  windows  มันเป็นอะไรที่ช้า  เปิดอะไรแต่ละครั้งรอแล้ว  รออีก  ไม่เหมือนกับลีนุกซ์  ubuntu …

Olderposts

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE