เมื่อวานนี้ @Nakharin  Klinson โพสบอกไว้ในเฟสบุ๊คว่า  มีหนังสือแจ้งแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  และสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ มีลงไว้ในเว็บของกรมส่งเสริมแล้ว  ขอขอบคุณไว้ ณ  ที่นี้ด้วยนะครับ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งมาในเรื่องนี้  ลักษณะแบบนี้ทุกปีล่ะครับ  เพื่อบอกให้ …