เกมละลายพฤติกรรม : อุ่นเครื่อง

ผมตั้งใจเขียนให้มันแตกต่างจากคราวที่แล้ว เกมส์ กับ เกม มันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  ถ้าเขียนตามภาษาอังกฤษจะเขียนแบบที่สอง  แต่สมัยนี้วัยรุ่นเอามันไว้ก่อนเลยเขียนแบบที่หนึ่ง (เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับ…ไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิด) อย่างที่บอกไปว่าเกมละลายพฤติกรรมส่วนมากจะใช้ในการเริ่มการอบรม  หรือการอบรมที่มีหลายหัวข้อ  เราสามารถใช้เกมละลายพฤติกรรมไปใช้ประกอบการอบรมได้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าอบรม  และเป็นการสร้างบรรยากาศ  กระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้  โดยการใช้เวลาสั้น ๆ ประมาณ  5 – 10  นาที  เกมละลายพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งใช้ในการแนะนำให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกัน  แต่ในที่นี้จะขอพูดเฉพาะแบบอุ่นเครื่องที่ เหน่ง คนพอชอ ใช้บ่อย ๆ ครับ การอุ่นเครื่องด้วยการทดสอบความพร้อม โดยวิทยากรนำผู้เข้าอบรมทำอะไรบางอย่างพร้อม ๆ กัน  เท่าที่เหน่ง คนพอชอ เคยเห็นมีการปรบมือเป็นจังหวะ  หรือการปรบมือแบบอื่น ๆ ที่วิทยากรออกแบบหรือคิดมา  แล้วเอ่ยชื่อองค์กรหรือคำ ๆ หนึ่งเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก  เช่น  ปรบมือ  1  2  3  แล้วเอ่ยคำว่า  สู้  เป็นต้น การอุ่นเครื่องด้วยการทักทาย เป็นการกล่าวทักทายกับผู้เข้าอบรม  ด้วยการถามสารทุกข์สุขดิบ  ถามข่าวที่เกิดขึ้น (ในท้องถิ่นนั้น ๆ) […]

CLOSE
CLOSE