ผมตั้งใจเขียนให้มันแตกต่างจากคราวที่แล้ว เกมส์ กับ เกม มันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  ถ้าเขียนตามภาษาอังกฤษจะเขียนแบบที่สอง  แต่สมัยนี้วัยรุ่นเอามันไว้ก่อนเลยเขียนแบบที่หนึ่ง (เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับ…ไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิด)

อย่างที่บอกไปว่าเกมละลายพฤติกรรมส่วนมากจะใช้ในการเริ่มการอบรม  หรือการอบรมที่มีหลายหัวข้อ  เราสามารถใช้เกมละลายพฤติกรรมไปใช้ประกอบการอบรมได้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าอบรม  และเป็นการสร้างบรรยากาศ  กระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้  โดยการใช้เวลาสั้น …