754

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  ลีดไลน์อินเตอร์เน็ต  และโปรแกรมบันทึกข้อมูลจราจรทางเน็ต  จะว่าไปมันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันคล้ายกับว่าเป็นเรื่องเดียวกัน  แต่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันครับ  ความจริงต้องพูดถึงอีกเรื่องที่ในห้องสัมมนาพูดถึงบ่อยมากคือ  อีลาแอส

เขาพูดถึงอีลาแอสประมาณว่า  ที่ อปท.ต้องติดตั้งอินเตอร์เน็ตแบบลีดไลน์ก็เพราะว่า  เน็ตที่คุณใช้อยู่มันไม่เร็ว  มันใช้ด้วยกันหลายคนเลยทำให้ช้าทำให้ลงข้อมูลในอีลาแอสไม่ได้  และเมื่อคุณติดตั้งลีดไลน์อินเตอร์เน็ตแล้ว  คุณก็ควรจะลงโปรแกรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเซอร์เวอร์ควบคุมการใช้งานของคนอื่นๆ ในสำนักงานและในละแวกใกล้เคียงเพื่อบันทึกการจราจรทางเน็ตด้วย …