821

เมื่อคืนนั่งคุยกับท็อปจากภูเก็ตที่มาอบรมเรื่องกระจายอำนาจที่อุดรถึงเรื่องนี้อยู่เลย  คุยกันว่าเพื่อนสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เขาจะรู้เรื่องนี้มั้ย  ท็อปบอกว่าในกลุ่มเฟสน่าจะรู้แล้ว  แต่ในกลุ่มไลน์ไม่เห็นได้ยินเสียงเตือนมาเลย

หลังจากโพสนี้ออกไปผมก็คงจะออกเดินทางไปอุบลครับ  เดินทางหลังจากที่เข้าไปยื่นเอกสารขอทำบัตรประจำตัวคนพิการและต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการให้คนพิการ  และเข้าไปคุยงานเรื่องจ่ายตรงกับ  สปสช.เขต  8  ที่เขาตัด  User  ผมออกเข้าระบบไม่ได้เลย…