จะระบบซีหรือระบบแท่งไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาคือความชอบธรรมเป็นธรรม

2074

ไปเห็นท่าน @Ekkawat N Korat โพสบนเฟชบุ๊คในเรื่องระบบซี ระบบแท่ง น่าสนใจดีครับ เลยคัดลอกมาให้อ่านต่อแบบไม่แก้ไขอะไรเลย ท่านว่าไว้อย่างนี้ครับ

จะเป็นระบบซี หรือระบบแท่งไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาความความชอบธรรม

ขณะนี้คงมีพี่น้องเราหลายๆ คน เดินทางจากหลายๆ จังหวัด เพื่อนเข้าร่วมแสดงเจตนาในการในการเสียสิทธิ จากการเข้าสู่ระบบแท่ง ซึ่งเหตุเกิดมานานหลายปี ดีใจที่ได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นในท้องถิ่นเรา และสามารถเล่าสู่ให้น้องๆ ฟังได้ ว่าระบบแท่งปัจจุบัน (แต่เราสร้างระบบแท่งอนาคตได้) มันเป็นมาอย่างไร ขอเล่าให้ฟังดังนี้

เมื่อ 2-3 ปีก่อน มีการจัดทำแทงโมเดลสำหรับท้องถิ่น และมีการเดินสายให้ความรู้และขอมติจากที่อบรมว่าคุณต้องการระบบแท่งแบบไหน โดยบรรยายว่าแต่ละแบบดีอย่างไรบ้าง….ผลสรุป มีการลงมติ (ผลมติไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า) เป็นแบบหนึ่ง ซึ่งดีมาก ทุกคนมีสิทธิไม่น้อยกว่าเดิม

แต่…..หลังจากนั้น ทุกอย่างแทบจะไม่เหลือโครงร่างเดิม (โครงร่างเดิมบอกมาประมาณ 10%) ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ ตามระยะเวลาการประชุม

เข้าสู่ยุคที่ 2 ยุคขอ ปลัด 8 พิเศษ ผมดูตัวชี้วัดแล้วก็คิดในใจ นี่เหรอครับตัวชี้วัด ปลัด 8 พิเศษ และเคยได้เขียนไปบ่นไปตามเฟสว่า ตัวนี้วัดนี้ไม่เหมาะสม แต่มีปลัดบางคน (อยากเป็น พูดตรงๆ) บอกว่ายอมๆไปเถอะ ปลัดโต น้องๆก็โตไปตามๆ กัน ทุกคนได้ผลประโยชน์

แต่(2)….หลังจากนั้นมีหนังสือกำหนดตำแหน่งใครจะเป็นรองปลัดได้ต้องเป็นหัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่ายก่อน 2 ปี จะได้มีประสบการณ์ทำปงาน (ในใจคิดนะครับ แต่ก่อนปลัดซี 3 แบบนี้น่าจะถอยมาทำงานใหม่อีกซัก รอบนะ) จากนั้น ก็เดินสายเข้าแท่ง ทั้งๆ ที่ไม่มีความพร้อมเลยซักอย่าง

วันที่ 1 ม.ค.59 ประกาศเข้าแท่ง โดยให้ทุกคนเปลี่ยนชื่อให้หมดตามที่จำแนกไว้ คือเข้าแต่ชื่อ ไล่ทุกคนไปเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ซึ่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ต้องเปลี่ยนตรายาง (ตรายางผมทำเองเงินส่วนตัว ราคา 280 บาท) ไปเปลี่ยนป้ายชื่อ (ป้ายชื่อก็ทำเอง 80 บาท ) ส่วนระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ ใช้ของเดิมไปพลางๆก่อนจะกว่าจะมีการเปลี่ยนแปล….(เดา….ว่าไม่น้อยกว่า 6 เดือนกว่าจะทำครบ)

ถึงวันนี้เส้นทางความก้าวหน้าสายปฏิบัติ สายวิชาการจบสนิท ลองไปคิดคำนวณกันว่าต้องใช้เวลาเท่าไร แต่น้อยกว่าระบบซีแน่นอน เอาหัวเป็นประกัน ยกตัวอย่างง่ายๆ

ต่อไประดับชำนาญการ (6-7) ต้องเป็นชำนาญการ 4 ปีจึงจะขึ้น หน.ฝ่ายได้…..ซึ่งถ้าตามมาตรฐานตำแหน่งระบบซี เป็น ซี 7 ครบ 2 ปี วุฒิการศึกษาถูกต้อง ก็มีคุณสมบัติซี 8 ได้ (ถ้าไม่กีดกันกัน) ถ้าได้ซี8 ก็เป็นระดับนายอำเภอขนาดเล็กแล้วนะครับ แต่มาเป็นระบบแท่ง ก็เริ่มเป็นได้แค่ หัวหน้าฝ่าย

ถาม….
ระบบแท่งดีกว่าระบบซีอย่างไรบ้าง…….???
ถ้าคุณปรับซีกับแท่งให้เหมาะสมตามคำสัญญว่าว่าเราจะไม่เสียสิทธิน้อยกว่าเดิม จะทำได้ไหม …???

นี่แระ เหตุผลที่ทุกคนต้องออกไปเรียกร้องสิทธิ ผมคงไม่ได้ไปร่วมแต่ได้โพสไปเยอะุ เพื่อเป็นแนวทางว่าเราเสียสิทธิอะไรบ้าง และขอฝาก ใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ไปร่วมเถอะครับ เราทำงานให้เขาทุกอย่าง ทั้งเรื่องโครงการ กิจกรรม
การติดต่อประสานงาน ทุกอย่าง เงินไม่เคยได้ ปลัดได้ทั้งเงินประจำตำแหน่ง x2 ได้เงินเลขาสภาฯ (ทั้งๆที่ไม่ได้อะไรเลยแค่เสนอพูดนิดหน่อยระเบียบผิดๆถูกๆ )

เราสู้เพื่อสมาพันธ์ฯ …….มาเยอะแล้ว เขาไม่ทำเพื่อเราซักคนหรอกจากการแสดงในระยะเวลา 1 เดือนที่เข้าแท่งมา ทุกคนเงียบ เพราะตัวเองได้สิ่งที่ควรได้แล้ว และขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมอาชีพทุกๆคนที่ออกไปแสดงสิทธิในวันที่ 29 ม.ค.59 นี้

วันนี้เพื่อนสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้เดินทางเป็นตัวแทนชมรมฯ ไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรี ร่วมกับชมรม สมาพันธ์อื่นๆ ด้วยครับ เราทำเพื่อท่านนะครับ

สมาพันธ์ข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการ อปท.หารือกรมส่งเสริมฯแก้ปัญหาระบบแท่ง

2074

สมาพันธ์ข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งมาเป็นระยะแล้วว่าในวันที่ 26 มกราคม 2559 ซึ่งก็คือวันนี้เองครับ เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมฯ จะมีการประชุมหารือ เนื่องจากการเปลี่ยนจากระบบซีเข้าสู่ระบบแท่งส่งผลกระทบกับข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการเป็นจำนวนมาก

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการประสานจาก ผอ.วันชัย ผอ.สำนักบุคคลฯ เป็นผู้ประสานแจ้งว่า อธิบดีกรมส่งเสริมฯ เชิญผู้แทนสมาพันธ์ข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการ เข้าร่วมประชุม และทางสมาพันธ์ฯ ก็ได้เชิญทางตัวแทนจากชมรมจัดเก็บ ชมรมช่าง และแน่นอน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ก็ได้เข้าร่วมประชุมหารือในงานนี้ด้วย โดยได้ส่งรองประธานชมรมฯ ภาคกลางเข้าร่วม

แนวทางการหารือคงอยู่ในแนวทางที่เราท่านได้รับทราบมาตลอดนั่นคือ ข้อแรก ขอขยายระดับควบแท่งทั่วไป ควบไปจนถึงอาวุโส และขอขยายระดับควบแท่งวิชาการ ควบไปจนถึงชำนาญการพิเศษ โดยไม่ต้องมีการขอขยายกรอบภายหลังจากเดิมที่กำหนดไว้ และต้องไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขภาระค่าใช้จ่ายหรือขนาดของ อปท.กำหนด ข้อสอง ทางสมาพันธ์ข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการ อยากได้รับคำยืนยันว่า จะต้องกำหนดแนวทางหรือวิธีการขึ้นมา เพื่อคงสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยให้คำนึงถึงสิทธิเดิมตามระบบซีต้องไม่หายไปทั้งในเรื่องของขั้นพอก หารเปลี่ยนสายงาน (เปลี่ยนแท่ง) ระยะเวลาการครองตำแหน่ง

ข้าราชการสายทั่วไป/วิชาการที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนจากซีไปเป็นระบบแท่งสามารถเดินทางไปร่วมสังเกตุการณ์ได้ ตามเวลาและสถานที่ที่ได้แจ้งไปด้านบนครับ ส่วนท่านที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางเฟสทางไลน์ได้ ผมคิดว่าตั้งแต่เที่ยงคงมีข่าวออกมาให้เราได้รับทราบกัน หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากที่นี่ก็ได้ครับ ผมจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง

ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เมื่อเข้าแท่งแล้วปฏิบัติยังไง

2056

มีเรื่องถามไถ่กันมาเป็นระยะๆว่า ค่าอะไรต่างๆของเราข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะ ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าอะไรต่อมิอะไรในการฝึกอบรมต้องเบิกแบบไหนยังไง พอคนตอบบอกว่าทำอย่างเดิมไปก่อน คนถามก็ไม่อยากจะเชื่อล่ะครับ จนกระทั่งเมื่อวานนี้ มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ออกมา

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศได้เข้าสู่ระบบตำแหน่งตามความสามารถ หรือที่พวกเราคุ้นเคยกันดีว่า ระบบแท่ง แล้วทีนี้ระเบียบต่างๆไม่ว่าจะเป็น

  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ยังทำการปรับปรุงไม่แล้วเสร็จไม่สามารถประกาศใช้บังคับได้ทันภายในวันที่ 1 มกราคม 2559 จึงได้ออกหนังสือนี้แจ้งมา ก่อนปรับเปลี่ยนระบบตำแหน่งใหม่ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้รับค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในอัตรเดิมไปก่อนจนกว่าระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอยู่จะมีผลใช้บังคับ รายละเอียดอ่านตามภาพประกอบได้เลยครับ