1 มกราคม 58 ท้องถิ่นเข้าระบบแท่ง

เมื่อคืนนี้ ปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา  ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.โพสเฟชบุ๊ค “ปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา” บอกผลการพิจารณา กถ. เรื่องระบบแท่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยืนยันว่า  1  มกราคม  2558  ท้องถิ่นต้องเข้าระบบแท่งตามมติ กถ.

อย่างที่เราทราบกันดีมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับว่า  โครงสร้างแท่งของท้องถิ่นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด  4  แท่งคือ  แท่งทั่วไป  แท่งวิชาการ  แท่งอำนวยการ  แท่งบริหารจัดการ

ประเภททั่วไป คือ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน  งานบริการ  งานปฏิบัติตามของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งบรรจุจากผู้จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี

ประเภทวิชาการ คือ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จปริญญาทางวิชาการตามที่ กถ.กำหนดให้  ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น คือ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย  กอง  สำนัก  หรือตำแหน่งอื่นที่มีระดับเทียบเท่าตามที่ กถ. กำหนด

ประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น คือ ตำแหน่งปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้ง อบจ.  เทศบาล  และ อบต.หรือตำแหน่งอื่นที่มีระดับเทียบเท่า ตามที่ กถ.กำหนด

นี่เป็นการกำหนดโครงสร้างแท่งของท้องถิ่นที่เราท่านทราบกันดีอยู่แล้ว  ส่วนเรื่องเงินเดือนและอื่นๆ รอนิสหนึ่งนะครับ  รอให้ผมได้เอกสารก่อน  ภาพถ่ายที่ปลัดเชื้อนำมาลงมองไม่เห็นครับ (ฮา)

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมตัวจะเข้าสู่ระบบแท่ง

ก่อนสิ้นปี  2555  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมประชุมร่วมกับชมรมและสมาคมท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อจะหาข้อมูลว่า  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นควรจะปรับตัวเองให้เข้าสู่ระบบแท่งเหมือนกับข้าราชการ กพ. หรือจะคงไว้ซึ่งระบบซีเหมือนเดิม  และถ้าเป็นแท่งจะเป็นแท่งแบบไหน  แล้วก็นำข้อมูลที่ได้นั้นเสนอไปยังที่ประชุม กถ. อีกที

ชมรมพัฒนาชุมชนฯ มีประธานชัช  และเจ๊นุช  นักพัฒน์จากเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นตัวแทนชมรมเข้าร่วมประชุมที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2555  ที่ผ่านมา  และประธานชัชได้สรุปผลการประชุมไว้ในบอร์ดชมรมฯอย่างนี้ครับ

ที่ประชุมมีมติเลือกเสนอให้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ในรูปแบบที่  3  ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่งเหมือนข้าราชการพลเรือน  แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  โครงสร้างปรับโดยอิงกับภาคข้าราชการพลเรือน  แต่ปรับระดับชั้นงานให้ตามลักษณะงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ปรับระดับตำแหน่งของนักบริหารงาน อบต. (ซึ่งอาจมีระดับชั่วคราว) นักบริหารงานเทศบาลและนักบริหารงาน อบจ. เข้าสู่แท่งประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น  ในขณะที่ปรับระดับตำแหน่งของผู้อำนวยการฝ่าย/กอง/สำนักเข้าสู่แท่งประเภทอำนวยการ

กลไกเป็นของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเองซึ่งอาจยืดหยุ่นกว่าในการบริหารงานบุคคล  เช่น  การจ่ายค่าตอบแทน  การแต่งตั้ง  เป็นต้น

ผมยอมรับว่า  ยังไม่เข้าใจในเรื่องพวกนี้ดีนัก  เอาเป็นว่าใครอยากรู้รายละเอียดไปหาโหลดมาอ่านได้ครับ  หรือจะเข้าไปดูที่บอร์ดชมรมฯก็ได้  แล้วอย่าลืมมาเล่าให้ผมฟังด้วยล่ะ

เปลี่ยนระบบเป็นแท่ง…หรือเป็นระบบซีตามเดิม

ผมขึ้นไปคุยเรื่องงานบนที่ว่าการอำเภอ  ถูกถามเรื่องท้องถิ่นจะเปลี่ยนมาใช้ระบบแท่งตอนไหน  อย่างไร  ผมตอบคำถามนี้ไม่ได้  แล้วก็ไม่อยากตอบ

ตอนนี้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสับสนมาก  จะวางแผน  และกำหนดอนาคตของตัวเองก็ไม่ได้  ทางกรมฯก็ไม่รู้จะเอายังไง  มีแต่บอกว่าแบบนั้นดี  แบบนี้ก็ดี  หรือว่ามีแต่แบบดี ๆ เลยกำหนดลงไปไม่ได้ว่าจะใช้แบบไหน

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เขาจะสอบเปลี่ยนสายงานจาก  1  หรือ  2  เป็น  3  ที่ตอนนี้เขาเป็น  4  หรือ  5  อยู่เนี่ย  ตอนนี้กำลังลังเลว่าจะเปลี่ยนดีมั้ย  ก็ในเมื่อระบบซีแบบเก่าเมื่อขึ้นเป็น  6  แล้วคุณสามารถสอบเป็นสายงานบริหารได้เลย  แต่ในระบบแท่งคุณต้องอยู่ในสายงานวิชาการอีก  4  ปี  เสียเวลาแย่เลย  มีเหมือกันที่เปลี่ยนไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน  ภาษาบ้านผมเรียกว่า โสตาย…

เคยพูดอำกันเล่นในวงเหล้าว่า  เมื่อปลัด อบต. โตขึ้น  ซีก็เท่ากับนายอำเภอ  เลยกลัวมีปัญหาในการบังคับบัญชาหรือเปล่า  เลยเปลี่ยนเป็นระบบแท่ง  แล้วถ้าอยากให้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยก็เอาเรื่องเงินมาอ้าง  ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นแท่งแล้วเงินเดือนได้เยอะกว่าเดิม (HA  HA)

ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาให้สิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่น  โหวตหรือเปล่าว่าจะเลือกแบบไหน  ระบบแท่ง  หรือระบบซี  แล้วไปโหวตที่ไหน  อย่างไร  เคยได้ยินคนอื่นพูดไม่รู้ว่าจริง  เท็จแค่ไหน  เดี๋ยวจะไปสอบถามมาเล่าให้ฟังครับ