ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแก้แค่คนพิการหรือ

2601

หลังจากที่ได้แจ้งไปว่า  ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ  ระหว่างวันที่  22-31  สิงหาคม  2559  ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา  ปรากฏว่ามีเพื่อนพ้องน้องพี่นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโทรถามกันวุ่นพอสมควรครับ

มีหลายท่านที่ผมไม่ได้รับสาย  ก็ขออนุญาตมาทบทวนคำถามในที่นี้ก็แล้วกันครับ  เพราะผมเชื่อว่า  คำถามของท่านคงไม่ต่างกันเท่าไรหรอกว่ามั้ย  ขออนุญาตยกตัวอย่างมาให้อ่านกันดังนี้

ถาม  :  คนพิการที่มาลงทะเบียนกับเราเมื่อเร็วๆ นี้  (หลังเดือนพฤศจิกายน  58)  เขาเพิ่งย้ายมา  พอเรากรอกข้อมูลเข้าไปกดบันทึกแล้วมันขึ้นว่า  ซ้ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้สูงอายุ  เราได้โทรประสานเขาไปแล้ว  ได้รับคำตอบว่า  ให้เราจ่ายคนพิการได้เลย  พอเราถามว่า  จะจำหน่ายคนพิการรายนี้ให้เราเมื่อไร  เขาบอกว่า  ถ้าเขาจำหน่ายเขาก็จะไม่ได้รับการจัดสรรงบสิ  เพราะผู้สูงอายุยังรับกับเขาอยู่  หนูจะทำยังไงดีคะ

ตอบ  :  รอ

ถาม  :  คนพิการที่เขามาลงทะเบียนกับเราเมื่อเดือนที่แล้ว  เขาเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว  เราต้องลงใหม่มั้ย  หรือเข้าไปแก้ไขในข้อมูลเดิม  แล้วถ้าเขาย้ายไปที่อื่นล่ะ  เราจำหน่ายได้มั้ย

ตอบ  :  รอ

ถาม  :  วันที่จดทะเบียนคืออะไร  ต้องลงแบบไหน  แล้วก็วันที่มีสิทธิรับเงินอีกล่ะ  ลงแบบไหนยังไง

ตอบ  :  เขาลงทะเบียนกับเราวันที่เท่าไร  และเขาไปจดทะเบียนขอมีบัตรคนพิการเมื่อไร

ถาม  :  โอ้ยยยยย  หนู่ไม่ถามแล้ว  มีแต่ตอบว่า  รอ  รอ  รอ  แล้วก็ถามหนูกลับ  ถ้าหนูรู้หนูจะถามพี่มั้ย  ถามไม่ได้ก็จะไม่ถาม  (เสียงสูง)

แหะ  แหะ  คือจะบอกว่า  รอฟังคำตอบในการอบรมเบี้ยยังชีพ  รุ่นที่  2  รอบที่  2  ที่โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่  25-28  สิงหาคม  2559  นี้ครับ  ท่านไหนที่ยังไม่ได้โอนเงินก็ไม่ต้องแล้วนะครับ  ล้นห้องแล้ว

อ้อ  ส่วนท่านที่โอนเงินไปผิดธนาคารนั้นน่ะ  อยากให้มาฟังด้วยนะครับ  จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร  อิอิ

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเปิดให้บันทึกข้อมูลคนพิการ

2599

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (19  สิงหาคม  2559) มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.3 / ว1634  ลงวันที่  19  สิงหาคม  2559  เรื่อง  การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2559  ออกมา

หนังสือฉบับนี้บอกให้เราบันทึกข้อมูลคนพิการรายใหม่เพิ่มเติมที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการกับเราหลังเดือนพฤศจิกายน  58  (คือกลุ่มที่เพิ่งมา)  โดยจะต้องระบุข้อมูลวันที่จดทะเบียนคนพิการ  แล้วก็ให้ยึดตามวันที่ระบุในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเป็นสำคัญ  ถ้าหากว่าเรากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนมันก็จะมีผลต่อการคำนวณงบประมาณตกเบิกให้แก่คนพิการน่ะครับ  เรามีเวลาตั้งแต่วันที่  22-31  สิงหาคม  2559  นี้

2600

ถ้าหากว่าคนพิการนั้นเป็นผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและมีชื่อในระบบอยู่แล้ว  ก็ให้ค้นหาแล้วเรียกข้อมูลนั้นมาติกว่า  เป็นคนพิการด้วยและกรอกข้อมูลว่าพิการประเภทไหน  วันจดทะเบียนคนพิการวันที่เท่าไร  แล้วกดบันทึก

เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว  (ทั้งเพิ่ม  แก้ไข  จำหน่าย)  ต้องการตรวจสอบให้เลือกที่เมนู  “ค้นหา”  ทางด้านซ้ายมือ  แล้วก็กรอกข้อมูลตรวจสอบดูครับ  และหนังสือฉบับนี้ยังบอกด้วยว่า  การบันทึกแก้ไขรายการนี้ถือเป็นการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอรับงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว  ไม่ต้องรายงานตามแบบรายงานใดๆ อีก  นะจ๊ะ

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแก้ไขเสร็จหรือยัง

2596

ตามที่กรมส่งเสริมมีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ถูกต้องในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพมาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน  และระบบได้เปิดให้แก้ไขไปแล้วเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2559  ที่ผ่านมา  แล้วก็มีกำหนดให้แก้ไขได้ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2559  ซึ่งก็คือวันนี้แหละครับ

…ท่านแก้ไขเสร็จหรือยังครับ…

หลายท่านสอบถามมาว่า  แก้ไขข้อมูลแล้วพอกดบันทึกระบบมันขึ้นมาบอกว่า  ซ้ำ  ซึ่งได้อธิบายไปแล้วว่าการซ้ำมันมีอยู่  2  อย่างคือ  1  ซ้ำกับตัวเราเอง  อันนี้ไม่น่าวิตกอะไร  เพราะถือว่าในระบบมีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่แล้ว  เราก็ปล่อยให้ระบบลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั้นออกไป  คงเหลือหมายเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้องอยู่ในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพต่อไป  ถึงแม้ว่าชือและข้อมูลอื่นๆ จะยังไม่ถูกต้องในบางคนบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ก็ถือว่ามีข้อมูลที่ถูกอยู่  ส่วนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างอื่นก็รอแก้ไขในคราวต่อไป

แต่ที่น่าจะมีกระบวนการแก้ไขอยากกว่าคืออีกกรณี  1  คือกรณีซ้ำกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ซึ่งท่านต้องประสานไปที่แห่งนั้นให้เขาได้รับทราบว่า  ในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพมีข้อมูลของผู้รับเบี้ยยังชีพที่ซ้ำกันอยู่  ให้เขาตรวจสอบและจำหน่ายออกจากระบบในโอกาสต่อไป  แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องเรื่องก็ยาวล่ะครับ

…แล้วตอนนี้วันนี้ท่านแก้ไขข้อมูลเลขบัตรประชาชนเสร็จหรือยังครับ…

ที่เป็นห่วงคือกลุ่มที่เหลือยังไม่ได้แก้ไขเป็น  100  ขึ้นไปนี่แหละครับ  ส่วนมากจะเป็นกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่สักหน่อยครับ  ไม่รู้ว่าคนเยอะเกี่ยงกันทำหรือแก้ไขแล้วแต่ติดปัญหาอะไรผลถึงออกมาแบบนี้  แต่คนทำเขาก็ยืนยันว่าแก้ไขแล้ว  ทำไมยังเป็นอย่างนี้อยู่  อาจเป็นไปได้ที่มีข้อมูลของคนชื่อนี้หลายคน  แต่ข้อมูลที่ถูกต้องมีคนเดียว  หรือแก้แล้วขึ้นว่าซ้ำกับตัวเอง  ยังไงก็ตรวจสอบในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ  สู้  สู้ครับ