การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศปี 59

2010

เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมนำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2361 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 มาลงไว้ให้อ่านศึกษารายละเอียดว่าขั้นตอนการบันทึกทำอย่างไรบ้าง แต่ปรากฏว่า ยังมีการถามกันอีกว่าทำอย่างนั้นถูกมั้ย ทำอย่างนี้ผิดมั้ย วันนี้ผมเลยนำหนังสือฉบับนั้นมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับ ตกลงคุณไม่อ่านหนังสือ หรือคุณไม่อ่านหนังสือ (ฮา)

ในหนังสือบอกว่า ให้เราตรวจสอบข้อมูลในระบบของปีงบประมาณ 2559 ถ้าไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดให้เข้าระบบและบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ของปีงบ 59 โดยเมื่อเข้าเว็บระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแล้วให้คลิกที่ลิงค์ “แก้ไขข้อมูลงบประมาณ พ.ศ. 2559” ด้านลาง โดยที่ยังไม่ต้อง login เข้าระบบ ตามภาพประกอบด้านบนโน้นครับ

2011

และเมื่อคลิกเข้าไปแล้ว หน้าจอจะบอกเราว่า “ขณะนี้ท่านอยู่ในระบบแก้ไขงบประมาณ 59” รวมถึงตัวหนังสือสีแดงที่วิ่งอยู่ด้านบนด้วยครับ ถึงตอนนี้แล้วให้เรา login เข้าระบบของปี 59 ไปด้วย User กะ Password เดิมที่เราใช้เป็นประจำนั่นแหละครับ

2012

ถ้าหากว่าในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือคนพิการของปีงบ 59 มีรายชื่อ แต่ไม่มีชื่อในระบบสารสนเทศ (มีชื่อในประกาศแต่ไม่มีชื่อในระบบ) ก็ให้บันทึกข้อมูลเพิ่มด้วยการเลือกที่ปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” เหมือนกับที่เราบันทึกปกติธรรมดาเนี่ยแหละครับ แล้วก็กรอกรายการตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วกด “บันทึก” ถ้าระบบขึ้นข้อความว่า “บันทึกรายการเรียบร้อย” นั่นแสดงว่าบันทึกเรียบร้อยแล้ว

2017

แต่ถ้าหากว่า มีรายชื่อในประกาศ มีรายชื่อในระบบสารสนเทศ แต่ข้อมูลมันไม่ถูกต้อง เช่น ลงเพศไม่ถูก ลงวันเดือนปีเกิดไม่ถูกเป็นต้น ให้ไปค้นหารายชื่อนั้นๆ ก่อนครับ แล้วค่อยไปคลิกเลือกรายการ “แก้ไข” ทางขวามือ แล้วค่อยดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง และอย่าลืมกด “บันทึก” ด้วยนะครับ ส่วนเลขบัตรประชาชนที่ไม่ถูกต้องนั้นแก้ไขไม่ได้นะครับ ต้องลบข้อมูลคนนั้นทั้งหมดแล้วบันทึกใหม่ครับ

ส่วนคนที่ตาย หรือย้ายภูมิลำเนา หรือขาดคุณสมบัติ ก็ให้เรา “จำหน่าย” ด้วยนะครับ และอย่าลืมว่า หากจำหน่ายแล้วจะแก้ไขไม่ได้อีกนะ และอีกอย่างที่ไม่ควรลืมคือ “บันทึก” ครับ ทำรายการเสร็จทุกครั้งต้องกด “บันทึก” และดูว่าระบบขึ้นข้อความ “บันทึกรายการเรียบร้อย” แล้วหรือยัง ถ้าขึ้นคือเรียบร้อย

การแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

2002

วานนี้ (4 พฤศจิกายน 2558) มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2361 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 ออกมา

2003

เนื้อหาข้อความในหนังสือฉบับนี้เป็นการบอกวิธีการแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพที่พวกเราบางคนทำไม่เรียบร้อยในปีงบประมาณ 2559 น่ะครับ ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่กรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) แทบทุกคนถูกถามมาแทบทั้งนั้นก็ประมาณว่ามีชื่อในประกาศแต่ไม่มีชื่อในระบบจะให้ทำยังไง หรือเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง เป็นคนมือไวใจเร็วไปหน่อยหลงไปกดลบจะทำยังไง และรวมถึงการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ อีกมากมายครับ ท่านสามารถเข้าไปอ่านวิธีการในหนังสือได้ครับว่าจะเข้าไปแก้ไขตรงไหนยังไง

แล้วคราวต่อไปผมจะนำวิธีการเข้าเว็บไปแก้ไขข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาให้ชมกัน รอแอดมินระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพปรับปรุงลิ้งค์แก้ไขให้เรียบร้อยซะก่อน โปรดอย่ารอคอยแต่จงติดตามด้วยความระทึกในหัวใจของท่าน

บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพให้เสร็จภายใน 17 มกราคม 2557 นี้

547

Admin ของ ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือที่พวกเรามักจะเรียกกันว่า  ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  แจ้งมาทางเฟสในห้องชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ว่า

ให้นักพัฒนาชุมชนหรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องเบี้ยยังชีพ  บันทึกข้อมูลของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ  2558  เมื่อเดือนพฤศจิกายน  2556  ที่ผ่านมา  ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่  17  มกราคม  2557  นี้

ผมคิดว่าเหตุผลคงเป็นเพราะ  วันนั้นเป็นวันที่จังหวัดต้องส่งข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  ปีงบประมาณ  2558  ที่เราส่งให้อำเภอและอำเภอส่งต่อให้จังหวัดนั้นให้กรมส่งเสริมฯ  และส่วนใหญ่เรานักพัฒนาชุมชนไม่ค่อยจะมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลกันหรอกครับ  เรียบร้อยกันตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้ว  ยกเว้นบางคนเท่านั้น  แฮ่ม…อย่างผมเป็นต้น

ผมจะเป็นปกติอย่างนี้ทุกปีครับ  ช่วงที่ควรจะบันทึกมักจะมีงานด่วนมอบหมายอื่นๆ เข้ามาเป็นประจำ  และปีนี้พิเศษอีกอย่างคือ  สัญญาณเน็ตที่สามวันดีสี่วันไข้  ทั้งที่ไม่เคยเป็นก็มาเป็นเอาช่วงนี้  เลยทำให้ช้าเข้าไปอีกจากที่ช้ากว่าคนอื่นอยู่แล้ว

เรื่องสัญญาณเน็ตผมไม่แน่ใจว่ากรมฯเคยสอบถามแล้วมีใคร  อปท.ไหนตอบไปว่าสัญญาณไม่ดีบ้าง  และถ้าท่านเป็นอย่างนั้นท่านมีวิธีแก้ไขยังไง  และปีนี้ก็ทราบข่าวมาแว่วๆ ว่ามีบาง  อปท.  ไม่บันทึก  ไม่ใช่ว่าเน็ตไม่ดีนะครับ  เคยไม่บันทึกแต่ยังได้รับเงินจัดสรร  เลยติดใจแล้วก็คงคิดว่า

…จะบันทึกให้เมื่อยทำไม(วะ)…

เตรียมความพร้อมก่อนคีย์ข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

786

สมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ที่เข้าไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในเฟสเป็นประจำคงจะทราบข่าวที่แอดมินระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแจ้งให้สมาชิกชมรมฯ เตรียมตัวเพื่อจำหน่ายคนตายคนย้ายออกจากระบบให้เป็นปัจจุบัน

วันนี้แล้วครับที่แอดมินบอกมาคือ  วันที่  2  กันยายน  2556  จนถึงวันที่  31  ตุลาคม  2556  ระบบสารสนเทศจะเปิดระบบให้จัดการแก้ไขข้อมูลของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นปัจจุบัน (เพิ่มข้อมูลไม่ได้นะครับตัดออกได้อย่างเดียวก่อนช่วงนี้) ไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิต  หรือย้ายออกนอกพื้นที่  หรือกรณีอื่นที่ทำให้หมดสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ช่วงแรกที่ระบบเปิดให้จัดการปรับปรุงข้อมูลเนี่ย  ผมคิดว่าคงจะเป็นการจำหน่ายคนที่เสียชีวิตออกมากกว่า  ส่วนคนที่ย้ายออกนอกพื้นที่คงจะต้องช้ากว่านี้น่าจะถึงตุลาโน่นล่ะ  เพราะกว่าที่เราจะรู้และได้รับการยืนยันว่าคนนี้ย้ายแล้วนะ…นาน  ยิ่งช่วงนี้มีการเลือกตั้งด้วย  คิดดูว่าจะนานกว่าเดิมมั้ย

ที่สำคัญคือผู้ใช้งานจะจำรหัสผ่านเข้าระบบของตัวเองไม่ได้  บางคนหนักกว่านั้น  จำไม่ได้ว่าชื่อผู้ใช้งาน  หรือ  Username  ตัวเองคืออะไร

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแบบใหม่ ตอนที่ 2

คราวที่ผมเขียนเรื่อง ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแบบใหม่ ตอนที่ 1 ผมเข้าระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพไม่ได้  อาจเป็นเพราะว่า  เพิ่งเปิดระบบนักพัฒน์เลยตื่นเต้นเข้ามากันโดยมิได้นัดหมาย  หรืออย่างอื่นก็สุดจะเดา  แต่เข้าไปใช้งานไม่ได้  เลยทำให้ไม่รู้รายละเอียดในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแบบใหม่ว่าสุดเจ๋งขนาดไหน  ตอนนี้ผมสามารถเข้าไปใช้งานได้แล้ว  ใช้มาได้สี่ห้าวันแล้ว  พอจะรูบ้างแล้วว่าอะไรเป็นอะไร  เลยมาเขียนเล่าให้ท่านฟัง…ตามผมมาครับ

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า  ผมใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu นะครับ  ไม่ใช่ Windows เหมือนกับทุกท่าน เพราะฉะนั้นผมจะเล่าในมุมระบบปฏิบัติการ Ubuntu ที่ใช้ Web Browser อย่าง Firefox และ Chrome ไม่ใช่ IE อย่างที่ทุกท่านคุ้นเคย  เอาล่ะครับ  เข้าไปที่เว็บไซต์ของระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพกันได้เลยครับที่ http://welfare.dla.go.th เมื่อเข้ามาแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้ที่เป็นตัวเลขที่กรมให้มา  และกรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบได้เลยครับ

เมื่อท่านเข้าสู่ระบบไปท่านจะเจอหน้าต้อนรับ  ซึ่งจะมีชื่อของท่าน  ชื่อ อปท.และจังหวัดที่อยู่  ส่วนนักพัฒน์ท่านใดย้ายไปอยู่ที่ที่ไม่ใช่ชื่อของท่าน  ก็แก้ไขให้เรียบร้อยในเมนู ข้อมูลส่วนตัว ทางด้านซ้ายมือ  และถ้าท่านเป็นคนช่างสังเกตุท่าจะเห็นมีเมนูหลายรายการที่เพิ่มเข้ามา  เช่น  สรุปยอดการรับเงินแยกตามช่วงอายุ  สรุปยอดการรับเงินแยกตามธนาคาร  เป็นต้น

ผมใช้ Firefox และ Chrome บันทึกข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ  เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกันว่าอันไหนใช้งานได้ลื่นไหลกว่ากัน  ผลออกมามันต่างกันตรงที่การกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด  Chrome แสดงผลออกมาได้สวยงามอย่างภาพประกอบด้านบนนั่นแหละครับ  ส่วน Firefox ผลมันออกมาแบบบิดเบี้ยวนิดหน่อยตามภาพด้านล่างนี้

แต่พอไปดูเมนู  รายงานสรุปยอดการรับเงินแยกตามช่วงอายุ  ทั้ง Chrome และ Firefox กลับแสดงผลได้แย่พอกัน  Chrome  ช่องเลือกปีงบประมาณไม่แสดงเลยทำให้มันสรุปยอดออกมาไม่ได้  ส่วน Firefox แม้จะมีช่องเลือกปีงบประมาณ  แต่พอเลือกแล้วกลับไม่แสดงผลใดๆ ออกมา  เลยทำให้ต้องไปหา Web Browser อื่นมาไว้ใช้งานเวลาเรียกดูสรุปยอดต่างๆ ซึ่งก็ลงตัวที่ Opera หลังจากที่ทดสอบมาหลายตัว

ความจริงถึงแม้จะดูสรุปยอดไม่ได้  แต่สามารถใช้ Chrome หรือ Firefox บันทึกข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพได้  ต่างจากเมื่อก่อนนี้ถือว่าสอบผ่านแล้ว