ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพปีงบ 61 ต้องเสร็จวันไหน

ความจริง  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.6 / ว 2293  ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2559  เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  2561  ออกมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วครับ วันนี้นำประเด็นการพูดคุยกันว่า เราควรบันทึกข้อมูลให้เสร็จสิ้นในวันที่  22  ธันวาคม  2559  มาคุยกันว่าทำไมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ถึงแจ้งข่าวสารสมาชิกไปอย่างนั้น  ทั้งๆ ที่ในหนังสือ  ว 2293  ฉบับนี้บอกว่าให้บันทึกตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15  มกราคม  2560  (ท่านที่โทรมาถามผมอ่านอีกได้นะครับ  อิอิ) เราคงต้องย้อนกลับไปดูหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.6 / ว 6201  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2559  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ […]

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแก้แค่คนพิการหรือ

หลังจากที่ได้แจ้งไปว่า  ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ  ระหว่างวันที่  22-31  สิงหาคม  2559  ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา  ปรากฏว่ามีเพื่อนพ้องน้องพี่นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโทรถามกันวุ่นพอสมควรครับ มีหลายท่านที่ผมไม่ได้รับสาย  ก็ขออนุญาตมาทบทวนคำถามในที่นี้ก็แล้วกันครับ  เพราะผมเชื่อว่า  คำถามของท่านคงไม่ต่างกันเท่าไรหรอกว่ามั้ย  ขออนุญาตยกตัวอย่างมาให้อ่านกันดังนี้ ถาม  :  คนพิการที่มาลงทะเบียนกับเราเมื่อเร็วๆ นี้  (หลังเดือนพฤศจิกายน  58)  เขาเพิ่งย้ายมา  พอเรากรอกข้อมูลเข้าไปกดบันทึกแล้วมันขึ้นว่า  ซ้ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้สูงอายุ  เราได้โทรประสานเขาไปแล้ว  ได้รับคำตอบว่า  ให้เราจ่ายคนพิการได้เลย  พอเราถามว่า  จะจำหน่ายคนพิการรายนี้ให้เราเมื่อไร  เขาบอกว่า  ถ้าเขาจำหน่ายเขาก็จะไม่ได้รับการจัดสรรงบสิ  เพราะผู้สูงอายุยังรับกับเขาอยู่  หนูจะทำยังไงดีคะ ตอบ  :  รอ ถาม  :  คนพิการที่เขามาลงทะเบียนกับเราเมื่อเดือนที่แล้ว  เขาเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว  เราต้องลงใหม่มั้ย  หรือเข้าไปแก้ไขในข้อมูลเดิม  แล้วถ้าเขาย้ายไปที่อื่นล่ะ  เราจำหน่ายได้มั้ย ตอบ  :  รอ ถาม  :  วันที่จดทะเบียนคืออะไร  ต้องลงแบบไหน  แล้วก็วันที่มีสิทธิรับเงินอีกล่ะ  ลงแบบไหนยังไง ตอบ  :  เขาลงทะเบียนกับเราวันที่เท่าไร […]

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเปิดให้บันทึกข้อมูลคนพิการ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (19  สิงหาคม  2559) มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0891.3 / ว1634  ลงวันที่  19  สิงหาคม  2559  เรื่อง  การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2559  ออกมา หนังสือฉบับนี้บอกให้เราบันทึกข้อมูลคนพิการรายใหม่เพิ่มเติมที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการกับเราหลังเดือนพฤศจิกายน  58  (คือกลุ่มที่เพิ่งมา)  โดยจะต้องระบุข้อมูลวันที่จดทะเบียนคนพิการ  แล้วก็ให้ยึดตามวันที่ระบุในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเป็นสำคัญ  ถ้าหากว่าเรากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนมันก็จะมีผลต่อการคำนวณงบประมาณตกเบิกให้แก่คนพิการน่ะครับ  เรามีเวลาตั้งแต่วันที่  22-31  สิงหาคม  2559  นี้ ถ้าหากว่าคนพิการนั้นเป็นผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและมีชื่อในระบบอยู่แล้ว  ก็ให้ค้นหาแล้วเรียกข้อมูลนั้นมาติกว่า  เป็นคนพิการด้วยและกรอกข้อมูลว่าพิการประเภทไหน  วันจดทะเบียนคนพิการวันที่เท่าไร  แล้วกดบันทึก เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว  (ทั้งเพิ่ม  แก้ไข  จำหน่าย)  ต้องการตรวจสอบให้เลือกที่เมนู  “ค้นหา”  ทางด้านซ้ายมือ  แล้วก็กรอกข้อมูลตรวจสอบดูครับ  และหนังสือฉบับนี้ยังบอกด้วยว่า  การบันทึกแก้ไขรายการนี้ถือเป็นการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอรับงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว  ไม่ต้องรายงานตามแบบรายงานใดๆ อีก  นะจ๊ะ

ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพแก้ไขเสร็จหรือยัง

ตามที่กรมส่งเสริมมีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่ถูกต้องในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพมาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน  และระบบได้เปิดให้แก้ไขไปแล้วเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2559  ที่ผ่านมา  แล้วก็มีกำหนดให้แก้ไขได้ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2559  ซึ่งก็คือวันนี้แหละครับ …ท่านแก้ไขเสร็จหรือยังครับ… หลายท่านสอบถามมาว่า  แก้ไขข้อมูลแล้วพอกดบันทึกระบบมันขึ้นมาบอกว่า  ซ้ำ  ซึ่งได้อธิบายไปแล้วว่าการซ้ำมันมีอยู่  2  อย่างคือ  1  ซ้ำกับตัวเราเอง  อันนี้ไม่น่าวิตกอะไร  เพราะถือว่าในระบบมีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่แล้ว  เราก็ปล่อยให้ระบบลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั้นออกไป  คงเหลือหมายเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้องอยู่ในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพต่อไป  ถึงแม้ว่าชือและข้อมูลอื่นๆ จะยังไม่ถูกต้องในบางคนบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ก็ถือว่ามีข้อมูลที่ถูกอยู่  ส่วนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างอื่นก็รอแก้ไขในคราวต่อไป แต่ที่น่าจะมีกระบวนการแก้ไขอยากกว่าคืออีกกรณี  1  คือกรณีซ้ำกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ซึ่งท่านต้องประสานไปที่แห่งนั้นให้เขาได้รับทราบว่า  ในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพมีข้อมูลของผู้รับเบี้ยยังชีพที่ซ้ำกันอยู่  ให้เขาตรวจสอบและจำหน่ายออกจากระบบในโอกาสต่อไป  แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องเรื่องก็ยาวล่ะครับ …แล้วตอนนี้วันนี้ท่านแก้ไขข้อมูลเลขบัตรประชาชนเสร็จหรือยังครับ… ที่เป็นห่วงคือกลุ่มที่เหลือยังไม่ได้แก้ไขเป็น  100  ขึ้นไปนี่แหละครับ  ส่วนมากจะเป็นกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่สักหน่อยครับ  ไม่รู้ว่าคนเยอะเกี่ยงกันทำหรือแก้ไขแล้วแต่ติดปัญหาอะไรผลถึงออกมาแบบนี้  แต่คนทำเขาก็ยืนยันว่าแก้ไขแล้ว  ทำไมยังเป็นอย่างนี้อยู่  อาจเป็นไปได้ที่มีข้อมูลของคนชื่อนี้หลายคน  แต่ข้อมูลที่ถูกต้องมีคนเดียว  หรือแก้แล้วขึ้นว่าซ้ำกับตัวเอง  ยังไงก็ตรวจสอบในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ  สู้  สู้ครับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนมิถุนายนตรวจสอบในระบบสารสนเทศยังไง

เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2559  ที่ผ่านมา  มีหนังสือแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เดือนมิถุนายน  2559  ออกมา  และแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย  3  ฉบับคือ  งบหน้า  รายละเอียด อปท.  และรายละเอียดเลขบัตร หลายคนไม่ได้อ่านหรอกครับ  เปิดดูรายละเอียด อปท.เลย  พอพบว่ายอดจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ตรงตามที่จ่ายก็โวยก่อน  โวยจนไลน์แทบแตก  ด่าแบบไม่คิดว่าข้าราชการจะด่าได้เจ๋งกว่าแม่ค้าในละครแบบนี้ ในหนังสือก็บอกนะครับในข้อ  2  ว่า  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  กับจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  แล้วก็บอกต่อไปด้วยว่า  ให้ไปโหลดข้อมูลผู้สูงอายุที่เสียชีวิต  และข้อมูลเลขบัตรที่ไม่ถูกที่เว็บกรม  เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  วิธีการบอกไว้ในหนังสือตามภาพประกอบ ถึงจะบอกไว้ในหนังสืออย่างนั้น  หลายคนก็แวะเวียนมาถามในห้องอบรมที่สุนีย์แกรนด์  อุบลราชธานีนะครับ  จน @แอร์  นางมารร้าย  ได้ทำภาพอธิบายวิธีทำไว้ให้เห็นภาพ (เอ้  ยังไง) ขั้นตอนแรกให้คุณ  Login  เข้าระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพก่อนครับ  เมื่อเข้าไปแล้วให้ดูที่หน้ารายงาน ทางด้านซ้ายมือ  เลื่อนดูมองหา  รายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บ้าน  พอเจอแล้วคลิกเลยครับ  แล้วไปเลือกปีงบประมาณ  ให้เลือก  2559  นะครับ  เสร็จแล้วไปเลือกประเภทของผู้มีสิทธิที่ต้องการดูรายงาน  แล้วไปคลิกที่แถบค้นหา […]

1 2 3 5
CLOSE
CLOSE