ปกติผมใช้เมล์หลายบัญชีแบบไม่แยกแยะว่าอันไหนใช้กับงานไหน  และบางบัญชีผมไม่ได้เปิดเข้าไปดูเลยเป็นปีแล้ว  และบางบัญชีผมจำไม่ได้ว่าบัญชีนี้เคยนำไปใช้สมัครสมาชิกที่เป็นประโยชน์กับงานของตัวเองไว้  บางครั้งกว่าจะรู้ก็สายเกินไป

เพื่อความสะดวกผมเลยไปหาโปรแกรมที่จัดการเมล์ได้แบบง่ายสำหรับผมนั่นก็คือ  Thunderbird  ครับ  หลังจากที่ผมลองใช้ใน  Ubuntu  แล้วเกิดติดใจ  ผมเลยนำมาติดตั้งไว้บน  Windows  ด้วย  พอนำข้อมูลของเมล์ลงไปเก็บไว้ทำให้ได้ทราบข้อมูลของทาง  ชมรมพัฒนาชุมชน