nengnengneng.net

Tag: ระบบสารสนเทศ (page 1 of 6)

เบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศแก้ไขเสร็จหรือยัง

2593

เมื่อวานนี้ (8  สิงหาคม  2559) ในเว็บกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นอกจากจะมีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณเบี้ยความพิการเพิ่มเติมตามมติ ครม.  งวดที่  4  ครั้งที่  2  ที่นักพัฒนาชุมชนให้ความสนใจแล้ว  ยังมีหนังสืออีกตัวหนึ่งที่แจ้งมาถึงท้องถิ่นจังหวัดให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแก้ไขเลขบัตรประชาชน  ในหนังสือบอกว่าอย่างนี้ครับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ประชุมชี้แจงกำชับให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล

ยอดเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศโดนตัดทำไงดี

2149-เบี้ยยังชีพโดนตัด

ในห้องอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการสังคมและการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่โรงแรมโฆษะ  ขอนแก่น  เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  ผู้ที่เข้าร่วมอบรมถามถึงเรื่องหนังสือแจ้งยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพของเดือนพฤษภาคมเมื่อไหร่จะลงเว็บสักที บ่ายบ่ายวันนั้นพอเห็นหนังสือและเห็นยอดของผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นเรื่องเลยครับ

โดนตัดยอดเบี้ยยังชีพเพราะอะไร

หลายท่านถามมาว่า  ตามที่กรมตัดคนตายในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพนั้นทำถูกหรือเปล่า  เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนบันทึกข้อมูลกับมือ  คืออย่างนี้ครับ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเลขบัตรประชาชนที่พวกเราพวกท่านบันทึกลงในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  ไปให้กรมการปกครองเขาเช็คให้  ถ้าหากว่าเลขบัตรที่พวกเราคีย์เข้าไปผิด …

การตรวจสอบจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ อีกสักที…

1702

สวัสดีเช้าวันทำงานวันแรกของสัปดาห์ไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกท่านครับ วันนี้ผมนำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 39 ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 เรื่อง เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ

Olderposts

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE