nengnengneng.net

Tag: ระบบสารสนเทศ (page 1 of 6)

ยอดเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศโดนตัดทำไงดี

2149-เบี้ยยังชีพโดนตัด

ในห้องอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการสังคมและการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่โรงแรมโฆษะ  ขอนแก่น  เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  ผู้ที่เข้าร่วมอบรมถามถึงเรื่องหนังสือแจ้งยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพของเดือนพฤษภาคมเมื่อไหร่จะลงเว็บสักที บ่ายบ่ายวันนั้นพอเห็นหนังสือและเห็นยอดของผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นเรื่องเลยครับ

โดนตัดยอดเบี้ยยังชีพเพราะอะไร

หลายท่านถามมาว่า  ตามที่กรมตัดคนตายในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพนั้นทำถูกหรือเปล่า  เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนบันทึกข้อมูลกับมือ  คืออย่างนี้ครับ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเลขบัตรประชาชนที่พวกเราพวกท่านบันทึกลงในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  ไปให้กรมการปกครองเขาเช็คให้  ถ้าหากว่าเลขบัตรที่พวกเราคีย์เข้าไปผิด  ไม่ตรงกับหลักฐานในทะเบียนราษฎร์ของเขา  ก็จะโดนตัดออก  ซึ่งก็คือคนตายและคนที่เราคีย์บัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องผิดตัวเดียวก็ไม่ได้นั่นแหละครับ (เพราะมี อปท.บางแห่งลงชื่อและเลขบัตรมั่วเอาเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว)

ส่วนเงินที่ขาด  ให้ตรวจสอบด้วยว่างบประมาณในเดือนตุลาคม 2558 จนถึงเดือนเมษายน 2559 เหลือหรือเปล่า  เหลือเท่าไรก็ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท. 0891.3/ว 854  ลงวันที่ 29 เมษายน 2559  ข้อ  3  ที่บอกว่า  “เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับงบประมาณไม่เพียงพอหรือหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พศ 2548   ข้อ  88  วรรคสอง  ทั้งนี้เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ โอนจัดสรรเงินแล้วให้บันทึกบัญชีส่งใช้เงินสะสมที่ยืมมาคืนเงินที่ได้ทดรองจ่ายไปแล้ว  ทั้งนี้หากมีงบประมาณคงเหลือจากกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตหรือขาดคุณสมบัติตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับจัดสรรไปแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำมาปรับเกลี่ยกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงวดต่อไป”

หลายท่านโทรมาถามผม  ผมได้แต่บอกว่า  ให้สมัครไปอบรมการจัดสวัสดิการฯ ที่อุบล  แต่ว่าหากท่านใดที่ยืนยันว่า  ได้คีย์  บันทึก  และข้อมูลถูกต้อง ขอให้ยืนยันยอดกับคณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทสไทย) ก่อนก็ได้ครับก่อนที่จะโทรไปกรมส่งเสริมฯ (กลัวหน้าแตก) … ซั่นดอกหว่า …

คลิกสมัครอบรมออนไลน์ รุ่น อุบล ได้ที่นี่

การตรวจสอบจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ อีกสักที…

1702

สวัสดีเช้าวันทำงานวันแรกของสัปดาห์ไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ นักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกท่านครับ วันนี้ผมนำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 39 ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 เรื่อง เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ มาทบทวนความจำกับนักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านอีกครั้งครับ

เรื่องการคิดอายุของผู้สูงอายุเพื่อจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนี่คงไม่จบง่ายครับ ทุกวันนี้ยังมีเพื่อนนักพัฒนาชุมชนถามเรื่องการคิดอายุผมมาอยู่เรื่อยๆ ซึ่งผมได้บอกไปว่า วิธีที่ดีที่สุดคือตรวจสอบกับ ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ เลย แล้วก็ถูกถามต่ออีกว่าทำยังไง ทำให้นึกถึงหนังสือฉบับนี้ขึ้นมา หนังสือยาวสักหน่อยแต่ลองอ่านดูนะครับเขาบอกวิธีการตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุในระบบสารสนเทศฯ ด้วย จะได้ตรวจสอบได้ถูกต้อง

การคำนวณช่วงอายุและอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

เรื่องอายุของผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย มีเพื่อนนักพัฒน์ถามผมมาเป็นประจำว่าคำนวณยังไง และพอผมตอบไปก็ไม่เข้าใจพยายามจะให้ผมอธิบายในแบบของเขา เช่น เอาอายุปีงบประมาณตั้งหรือเอาปีไหนตั้งเอาอะไรลบ แบบนี้ผมได้แต่บอกไปว่าผมทำไม่เป็น บางคนหนักกว่านั้น ถามสูตรคำนวณในตาราง Excels ว่าเป็นยังไง ถามไปถามมา ตอบไปตอบมา คนที่งงคือผมเอง (ฮา)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมามีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 39 เรื่องเร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุ กับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ออกมาบอกว่ามี อปท.หลายแห่งคำนวณช่วงอายุและอัตราการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง จึงให้ อปท.ตรวจสอบกับข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างนี้ครับ

1634

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว มองหาเมนู “รายงาน” ทางด้านซ้ายมือ เมนูย่อยภายใต้หน้ารายงานมีเยอะพอควรครับ ให้ท่านเลื่อนลงมา

1635

แล้วเลือกที่ “รายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บ้าน” ตามภาพด้านบน

1636

เสร็จแล้วเลือกปี 2558 แล้วก็เลือกประเภทของผู้มีสิทธิ์เป็น “ผู้สูงอายุ” หรืออาจจะเลือกเป็นช่วงอายุก็ได้ แล้วคลิกที่ “ค้นหา” เมื่อมีข้อมูลขึ้นมาก็นำไปตรวจสอบ ตรวจสอบจำนวนผู้สูงอายุ ตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุและตรวจสอบอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ดูหมู่ที่ เลขบัตร ชื่อ-สกุล อายุ และจำนวนเงินที่จ่าย อาจตรวจสอบโดยการโหลดเป็นไฟล์ PDF หรือ Excel ไปตรวจสอบจะง่ายกว่าตรวจผ่านหน้าจอนะครับ

1637

ถ้าไม่ถูก จำนวนผู้สูงอายุไม่ถูกต้อง ไม่มีข้อมูลในระบบสารสนเทศ แต่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ให้รายงานตามแบบส่งจังหวัดภายในสิ้นเดือนมกราคม 2558 นี้ครับ ถ้าพ้นจากนี้แล้วกรมส่งเสริมฯจะถือว่าท่านได้รับการจัดสรรงบเพียงพอแล้ว รู้นะ

Olderposts

Copyright © 2016 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑