เมื่อคืนนี้  ป.เชื้อ  ฮั่นจินดา  แจ้งผลการประชุมกรรมการ  กถ.  ทางเฟสบุ๊ค  เชื้อ  ฮั่นจินดา  ว่า  สาระสำคัญมีอยู่  3  เรื่องคือ

หนึ่ง  ที่ประชุมเห็นชอบโครงสร้างเงินเดือนของท้องถิ่น  2 …