ป.เชื้อแจ้งผลการประชุมกรรมการ กถ.

เมื่อคืนนี้  ป.เชื้อ  ฮั่นจินดา  แจ้งผลการประชุมกรรมการ  กถ.  ทางเฟสบุ๊ค  เชื้อ  ฮั่นจินดา  ว่า  สาระสำคัญมีอยู่  3  เรื่องคือ หนึ่ง  ที่ประชุมเห็นชอบโครงสร้างเงินเดือนของท้องถิ่น  2  ฉบับ  ฉบับที่  1  มีผลตั้งแต่  11  ธันวาคม 2551  ฉบับที่  2  มีผลตั้งแต่  1  เมษายน  2554  ทั้งสองฉบับของ อปท. ดีกว่าของข้าราชการพลเรือน  เตรียมเบิกย้อนหลังสำหรับคนที่เงินเดือนตันตั้งแต่ปี  2551  เป็นต้นมาในระดับ  7  8  9  ของ อปท. สอง  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ  ให้แก้ประกาศหลักเกณฑ์ของ กถ. ในข้อที่  6  วรรค  2  เดิม  ให้สามารถกำหนดเงินประจำตำแหน่งโดย กถ. เองได้  ส่วนกำหนดเท่าไร  ให้เอาเข้าอนุฯ มาตรฐานทำประกาศกำหนดตำแหน่งออกมาให้ชัดเจน  แล้วนำสู่ที่ประชุม […]

CLOSE
CLOSE