ผมไปเห็นบทสัมภาษณ์ท่านปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา  ที่เราคนท้องถิ่นคุ้นเคยกันดีจากสมาพันธ์ปลัด อบต. แห่งประเทศไทย  นอกจากที่ท่านเป็นปลัด อบต.เขาพระ  อ.เมือง  นครนายกแล้ว  ท่านยังเป็น ก.กลาง  แล้วก็คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (กถ.) อีกด้วย

บล็อกเกอร์ที่สัมภาษณ์ท่าน …