nengnengneng.net

Tag: ปีงบประมาณ (page 1 of 2)

การคิดอายุผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามปีงบประมาณคิดได้หลากหลายวิธี

784ผมเห็นถามกันมามากทั้งทางเฟสบุ๊ค  และทางเว็บบอร์ดชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ว่า  การคิดอายุผู้สูงอายุตามปีงบประมาณคิดแบบไหน  เอาอะไรตั้งเอาอะไรมาลบ  มีตารางคำนวณมั้ย  สร้างตารางแบบไหน  อะไรต่างๆ เหล่านี้

ล่าสุดเห็นมีสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนฯ นำผลงานไปโพสให้โหลดในเว็บบอร์ดชมรมฯ โดยบรรยายสรรพคุณไว้ว่าสามารถคำนวณได้ด้วยว่า  หมู่บ้านนี้มีอายุเท่าไรกี่คน  ใช้แบ้งค์ขนาดไหนจำนวนกี่ใบ

เมื่อผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายออกนอกพื้นที่

ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าที่เพื่อนนักพัฒน์ทั้งหลายรู้กันอยู่  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  ข้อ 8 บอกว่า  เมื่อมีผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ อบต. หรือเทศบาลอื่น  ก็ให้ อบต. หรือเทศบาลเดิมที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพเนี่ยจ่ายไปก่อนจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น  และถ้าจะรับเบี้ยยังชีพกับ อบต. …

อายุของผู้สูงอายุตามปีงบประมาณ

แม้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่คนท้องถิ่นอย่างเราขยันขันแข็งยิ่ง  จะไม่ให้บอกว่าขยันได้ไงล่ะครับก็มีคนโทรถามผมเรื่องการคิดอายุผู้สูงอายุแบบตามปีงบประมาณในวันหยุดตั้งสามสี่คน  บางคนเตรียมการไว้สำหรับการรับลงทะเบียนที่ใกล้จะถึงนี้  บางคนเพื่อจะตรวจสอบเพราะย้ายไปรับงานที่ใหม่  บางคนผู้บังคับบัญชาถามไถ่มาเลยต้องเตรียมข้อมูลไว้

ไม่ว่าจะยังไงผมก็ยินดีตอบคำถามและดีใจที่เพื่อนๆ พัฒนาชุมชนนึกถึงครับ  แม้ผมไม่มีข้อมูลในเรื่องที่ถามผมก็จะถามไถ่ข้อมูลกับเพื่อนๆ ให้  ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนพัฒนาชุมชนในชมรมพัฒนาชุมชนยินดีให้ความช่วยเหลือ

เข้าเรื่องที่มีคนถามมาดีกว่าครับ  น้องเขาถามมาว่ามีวิธีคิดอายุตามปีงบประมาณยังไง  ผมตอบไปว่าให้คิดที่ปัจจุบันก่อนคือ  ปีงบประมาณนี้ (2555) …

Olderposts

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE