ตามคำสั่งของนายอำเภอที่แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้น  ผมเป็นหนึ่งในคณะทำงานนั้นโดยทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขาครับ  แล้วก็ในวันศุกร์ที่ผ่านมา (30  กันยา) ผมได้เข้าไปชี้แจงในที่ประชุมร่วมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.  ได้รับทราบแล้วว่า  ท่านเหล่านั้นเป็นคณะทำงานในระดับหมู่บ้าน  และท่านต้องทำอย่างไรบ้าง

การชี้แจงเรื่องการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนในวันนั้น  ผมมีความรู้สึกว่าสมาชิกสภา  อบต. …