nengnengneng.net

Tag: ชมรมพัฒนาชุมชน (page 1 of 46)

การฝึกอบรมหลักสูตร “สตง.กับเบี้ยยังชีพ” ที่พิษณุโลก

ชมรมพัฒนาชุมชน

บอกกล่าวเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับ  กลัวลืม  แฮ่…

ผู้รู้บอกไว้ว่า  การไปอบรมเหมือนกับการออกไปท่องในโลกกว้าง

ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ร่วมกับ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ได้กำหนดจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลลากรของท้องถิ่น  หลักสูตร “แนวทางการตรวจสอบด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อสังเกตุของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ในภารกิจของท้องถิ่น”  ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่จังหวัดพิษณุโลก …

ชมรมพัฒนาชุมชนฯขอเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

ตามที่ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปนั้น

ตอนนี้  สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือ ที่ พว 0001/1143  ลงวันที่  23  มกราคม  2560 …

ร้อยรักให้น้อง ร้อยใจคน พช.

ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ร่วมกับ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคใต้  จัดกิจกรรม  “10 ปี ร้อยรักให้น้อง ร้อยใจคน พช.”  เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนรักษา  ตำบลท้องลำเจียก  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช…

Olderposts

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE