โครงการอบรมจากชมรมพัฒนาชุมชนฯ ภาคใต้

โครงการอบรม

ในปีงบประมาณ  2560  นี้  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคใต้  ร่วมกับ  โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม  เทคนิคการเบิกจ่ายการฝึกอบรม  การจัดโครงการ  และวิธีการงบประมาณด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคมตามระเบียบใหม่  รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบ  และข้อบกพร่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  ขึ้นเพื่อตอบสนองเพื่อนนักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้งครับ

วิทยากรในการอบรมปีงบ  60  นี้มีด้วยกันทั้งหมด  5  ท่านครับ  ท่านแรกคือ  อาจารย์อุษณีย์  ทอย  จะมาบรรยายให้ท่านได้ฟังในเรื่อง  เทคนิคการเขียนโครงการ  การดำเนินการและการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ  รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายเบี้ยยังชีพด้วย

ท่านที่สองคือวิทยากรที่พวกเรานักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคือ  อาจารย์ราม  จินตมาศ  เนื่องจากเราคุ้นเคยดีอยู่แล้วขอข้ามไปท่านที่สามละกันครับ  (ฮา)  คือ  อาจารย์ศุภชัย  กระธรรมมะ  สองท่านนี้จะมาคุยเรื่องปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการสังคม  ซึ่งรวมถึงสวัสดิการอย่างการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพด้วย  หลังจากนั้นก็จะเป็นท่านวิทยากรท่านที่สี่คือ  อาจารย์วิษณุ  พุกผล  จะมาบรรยายถึงการใช้งานระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ

สุดท้ายก็จะเป็นอาจารย์ชัชวาล  วงศ์สวรรค์  ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แห่งประเทศไทย)  จะมาเลาถึงเทคนิคในการแก้ไขปัญหาในการทำงานด้านสวัสดิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เราได้รับทราบกัน

การฝึกอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่  16-19  ธันวาคม  2559  นี้ครับ  ที่โรงแรมบีพี  แกรนด์ทาวเวอร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ  4,200  บาท  ซึ่งราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก  ค่าอาหารเย็น  และค่าเดินทางไปราชการนะครับ  พวกหลังนี้ให้ท่านเบิกจากต้นสังกัด

ท่านที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  คุณทิพย์  ประธานชมรมพัฒนาชุมชนฯ ภาคใต้  หรือกรรมการและผู้ประสานงานชมรมฯ ภาคใต้ทุกท่าน  หรือสอบถามและสมัครไปได้ที่  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  แฟกซ์. 02-503-3612 (อัตโนมัติ)  โทร. 02-504-8181-6  มือถือ. 061-752-2897  Line  ID : stou.hrtraining

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมได้ที่นี่

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ : รายชื่อผู้บริจาคทุนการศึกษาพอชออีสานสานฝัน

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

กิจรรมทำดีเพื่อพ่อ อีก 1 โครงการจากชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอีสาน คือโครงการพอชออีสานสานฝันปันรักเพื่อน้อง ปี 59 ที่เรามีกำหนดจัดขึ้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยเรากำหนดเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ทุนละ 500 บาท และมอบอุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ ด้วย กำหนดการจัดงานคือวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ที่จะถึงนี้ครับ

หลังจากที่เราได้ประชาสัมพันธ์ออกไป ปรากฏว่าตอนนี้มีผู้แจ้งความจำนงและโอนเงินมาให้แล้วครับ (ขออนุญาตแจ้งเฉพาะผู้ที่บริจาคเป็นทุนการศึกษาก่อนนะครับ ส่วนผู้บริจาคสิ่งของอื่นๆ จะแจ้งในโอกาสต่อไป) ดังนี้

1.นางสาววีณา สุวรรณชัย จำนวน 1 ทุน 500 บาท

2.นางนิตยา สุวรรณไตร จำนวน 2 ทุน 1,000 บาท

3.นางสาวหอมไกล วงศ์ภาคำ จำนวน 4 ทุน 2,000 บาท

4.นางสายสมร ต่อซอน จำนวน 2 ทุน 1,000 บาท

5.คุณอาฟู จำนวน 2 ทุน 1,000 บาท

6.คุณหนิง จำนวน 1 ทุน 500 บาท

7.คุณยุทธนา จำนวน 1 ทุน 500 บาท

8.คุณพี่ยุ้ย อบต.บ้านไร่ จำนวน 1 ทุน 500 บาท

9.คุณพี่ภา อบต.วังตะเฆ่ จำนวน 1 ทุน 500 บาท

10.คุณใสใส อบต.ซับสีทอง จำนวน 1 ทุน 500 บาท

11.คุณพี่บุ๋ม อบต.ทุ่งนาเลา จำนวน 2 ทุน 1,000 บาท

12.คุณพี่จ๋า อบต.บ้านค่าย จำนวน 12 ทุน 6,000 บาท

13.คุณพี่ริน จำนวน 2 ทุน 1,000 บาท

14.คุณพี่ใหญ่ บุรีรัมย์ จำนวน 10 ทุน 5,000 บาท

15.คุณลัย อุดร จำนวน 1 ทุน 500 บาท

16.คุณตั้น คุณต้อม อุดร จำนวน 1 ทุน 500 บาท

17.คุณนุช หนองบัวลำภู จำนวน 1 ทุน 500 บาท

18.คุณเชษฐ์ หนองบัวลำภู จำนวน 1 ทุน 500 บาท

19.คุณแตน หนองบัวลำภู จำนวน 1 ทุน 500 บาท

20.คุณจ๋า หนองบัวลำภู จำนวน 2 ทุน 1,000 บาท

21.คุณแหม่ม หนองบัวลำภู จำนวน 1 ทุน 500 บาท

22.คุณเจน นครปฐม จำนวน 1 ทุน 500 บาท

23.คุณ อบต.อุทัยสวรรค์ หนองบัวลำภู จำนวน 1 ทุน 500 บาท

24.คุณ ประธานสภา อบต.นามะเฟือง หนองบัวลำภู จำนวน 1 ทุน 500 บาท

25.คุณม่าเหมี่ยว หนองบัวลำภู จำนวน 3 ทุน 1,500 บาท

26.คุณ รองประธานสภา อบต.นามะเฟือง หนองบัวลำภู จำนวน 1 ทุน 500 บาท

27.นักบริหารงานสวัสดิการ รุ่น 16 จำนวน 5 ทุน 2,500 บาท

28.คุณอ๊อฟ และชมรมตกปลาอุดร จำนวน 4 ทุน 2,000 บาท

รวม 66 ทุน เป็นเงิน 33,000 บาท

พอชออีสาน

ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่านที่เอ่ยนามมานะครับ ส่วนท่านที่แจ้งความจำนงบริจาคมาแล้วแต่ไม่มีชื่อในที่นี่ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยครับ (แจ้งมาทางผมได้) ส่วนท่านที่บริจาคเป็นอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ มาก็ยังมีอีกนะครับ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย และเราอยากบอกว่า เรา ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอีสาน ยังรับบริจาคทุนการศึกษาอยู่เรื่อยๆ นะครับ ทุนละ 500 บาท

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ พอชออีสานสานฝันปันรักเพื่อน้อง ปี 59 มีบัญชีธนาคารของผู้ประสานงานจังหวัดเลยไว้รอรับการบริจากตามภาพประกอบครับ หรือท่านสามารถบริจาคและสอบถามรายละเอียดได้ที่ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอีสาน ที่เบอร์มือถือ 093-329-8322 หรือสอบถามจากกรรมการและผู้ประสานงานชมรมพัฒนาชุมชนฯ ภาคอีสานทุกจังหวัดครับ

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ : คลายหนาวให้เท้าน้อง

ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2559  ที่ผ่านมา  ผมมีโอกาสไปร่วมงานกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อกับชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดขอนแก่น  ในโครงการคลายหนาวให้เท้าน้อง  ซึ่งชมรมพัฒนาชุมชนฯ จังหวัดขอนแก่น  จัดขึ้นที่  อบต.ห้วยม่วง  อำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น

ชมรมพัฒนาชุมชน

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อในวันนั้นผู้คนมากหน้าหลายตาครับ  ทั้งเด็ก  ทั้งคนแก่  มารับอุปกรณ์กันหนาวที่พวกเราชมรมพัฒนาชุมชนฯ จังหวัดขอนแก่น  และเครือข่ายอื่นๆ นำมามอบให้  ไม่มีคำบรรยายครับ  ประทับใจทุกๆ อย่างที่ได้พบเจอ  ชมภาพบางส่วนจากฝีมือของประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  และแอดมินระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพฯ เลยละกัน