ทุกคนต้องเป็นครูให้ตัวเองและเป็นครูให้แก่กันและกัน

1619 150x150 ทุกคนต้องเป็นครูให้ตัวเองและเป็นครูให้แก่กันและกันเมื่อคืนได้อ่านบทความของ นิ้วกลม เรื่อง แบบเรียนที่ไม่ได้มีไว้เลียนแบบ ในมติชนสุดสัปดาห์ชอบตอนหนึ่งที่เขาบอกว่า สมัยนี้นั่งอยู่เฉยๆ ข้อมูลและความรู้ก็พุ่งเข้าใส่ ผู้ทำหน้าที่ ให้ความรู้ จึงไม่ใช่ ผู้ให้ความรู้ อีกต่อไปแต่จะเปลี่ยนเป็น ผู้บอกผู้สอนวิธีหาความรู้ แทน โรงเรียนจึงไม่ใช่สถานที่ ให้ความรู้ แต่เป็นสถานที่สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ทุกคนต้องเป็นครูให้ตัวเองและเป็นครูให้แก่กันและกัน

อ่านแล้วชอบและเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ คล้ายๆ กับสังคมของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เราก็พยายามสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นแม้จะเป็นการสร้างบรรยากาศผ่านทางออนไลน์ก็เหอะ สมาชิกทุกคนไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่อง เราทุกคนต้องเป็นครูให้ตัวเองและเป็นครูให้แก่กันและกันอย่างที่นิ้วกลมว่าไว้จริงๆ

บางครั้งบางหนที่ท่านถามมาแล้วเราตอบไม่ทันอกทันใจท่านก็อย่าเพิ่งต่อว่ากัน ด้วยว่าเราแต่ละคน โดยเฉพาะประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ภารกิจมากเสียเหลือเกิน แน่นอนว่าเมื่อประธานชมรมฯภารกิจมาก สมาชิกคนอื่นของชมรมฯไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้ประสานงาน และสมาชิกท่านอื่นๆ ย่อมต้องเป็นครูให้กับท่าน เป็นครูให้แก่กันและกัน เรียนรู้ไปด้วยกัน

สังคมที่เป็นสังคมอุดมปัญญาเป็นสังคมที่ทุกคนต้องมีทักษะของการเป็นครู และรวมถึงพร้อมกายพร้อมใจที่จะเป็นนักเรียนด้วยกัน ถามได้ไม่ต้องอายที่ไม่รู้ ไม่ต้องอายที่ถาม และในขณะเดียวกันก็ต้องตอบคำถามของเพื่อนคนอื่นในเรื่องที่เรารู้ได้ด้วย โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคำตอบที่ผิด

…..หวังมากเกินไปหรือเปล่าหนอ…..

ออกเดินทางมุ่งหน้าพิษณุโลก

วันหยุดวันรัฐธรรมนูญวันนี้ ผมคงออกเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกอีกครั้งหนึ่ง พูดอย่างนี้หลายคนสงสัย แสดงว่าเดินทางไปจังหวัดนี้บ่อยละสิ ต้องบอกว่าไปไม่บ่อยครับ แต่ไปทุกปี ปีละครั้งสองครั้ง ไปถึงก็ไปไหว้พระที่วัดใหญ่เท่าั้นเอง ที่เที่ยวอื่นๆ จึงไม่รู้จักเลย (ฮา)

ด้วยในขณะนี้อยู่ระหว่างการระดมข้อเสนอเพื่อการยกร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศ ทางชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยจังหวัดพิษณุโลก แล้วก็ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มองเห็นข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่มักจะถูกคุณ สตง.ตามจิกตามกัดอยู่บ่อยๆ จึงได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น ระดมข้อเสนอเกี่ยวกับการทำงานของ อปท.กับ สตง.เพื่อเสนอต่อกรรมาธิการยกร่างฯ ต่อไป

รายละเอียดเรื่องระดมข้อเสนออ่านได้ที่นี่ครับ

ในส่วนของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) คงมีแค่กรรมการชมรมฯ ในแต่ละภาคทั้งเหนือ ใต้ กลาง อีสาน ที่เข้าร่วม แต่คงจะไม่ทุกคน คงแล้วแต่ความสะดวกของกรรมการแต่ละคนด้วย เบื้องต้นทราบคร่าวๆ มาว่า เหนือสอง ใต้สอง กลางหนึ่ง อีสานสาม ส่วนไปถึงแล้วจะเจอใครตามนี้มั้ย จะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีครับ

ระดมข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป : การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ กรณี สตง.

1606 ระดมข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป : การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ กรณี สตง.

หลายท่านคงทราบข่าวนี้จากไลน์ที่ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้แจ้งไปแล้วเรื่องที่  ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) และเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยจังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามอำนาจหน้าที่ที่กฏหมายกำหนดอย่าง สตง.

คนทำงานในระดับปฏิบัติที่สังกัดอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็น  อบจ.  เทศบาล  อบต. เนี่ยเขามองเห็นประเด็นข้อขัดข้อง  ข้อเท็จจริง  และข้อกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของ สตง.  ทางชมรมนิติกรฯ จึงจัดประชุมเพื่อระดมข้อเสนอเพื่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ ภาค 3 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ กรณี สตง. เพื่อนำประเด็นเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป

การจัดเวทีระดมความคิดเห็นนี้จัดที่  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  หรือ อบจ.พิษณุโลก  ในวันที่  11  ธันวาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  08.30  ถึง  16.30  น.  ไม่มีค่าลงทะเบียนนะครับ  แต่ผู้จัดจำกัดจำนวนแค่  50  คนเท่านั้น  ท่านที่สนใจสอบถามและจองที่นั่งได้ที่  055 986 288  แฟกซ์  055 223 718  ภานในวันที่  9  ธันวาคม  2557  นี้เท่านั้นครับ

หนังสือ “คัมภีร์เบี้ยยังชีพ” จะหมดแล้ว

1051 หนังสือ คัมภีร์เบี้ยยังชีพ จะหมดแล้ว

หลังจากที่เปิดให้ผู้สนใจสั่งจองหนังสือ “คัมภีร์เบี้ยยังชีพ” หนังสือคู่มือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพที่ทางชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) จัดทำขึ้นและมอบให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าอบรมเรื่องของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพกับทางโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชนฯ จัดขึ้น ปรากฏว่ามีคนที่ไม่ได้เข้าอบรมสนใจกันเยอะ ชมรมพัฒนาชุมชนฯ เลยสั่งพิมพ์เพิ่มและเปิดให้สั่งจอง

ยอดจองล้นหลามครับพี่น้อง แต่พอบอกให้โอนเงินค่าหนังสือจำนวน 350 บาทพร้อมค่าส่งไปที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางระกำ ชื่อบัญชี “ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.” เลขที่บัญชี “624-0-25127-5″ เท่านั้นแหละ หายเงียบเลย

ในรอบแรกเราตัดยอดในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 น. โดยให้โอกาสคนที่จองไว้ก่อน ท่านที่ไม่ได้จองถึงโอนเงินมาเราก็ขอว่า เราจะส่งให้คนที่จองแล้วโอนเงินก่อน ผลคือคนที่จองไม่ค่อยจะโอนเงินกันเลย ไม่ทราบข่าวหรือมีเหตุอื่นยังไงไม่รู้ได้ แต่รอบที่สองตัดยอดเมื่อวานนี้ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. คนที่โอนเงินก็ยังเป็นกลุ่มที่ไม่ได้จองไว้แต่อยากได้…มันเกิดอะไรขึ้น

ย่อหน้านี้อ่านดีๆ นะครัช…คนจองไม่โอน ส่วนคนโอนไม่ได้จอง เราให้โอกาสท่าน (ที่จองไว้) แล้วนะครับ วันนี้ ย้ำ วันนี้ 13 พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายแล้ว จะจองไว้หรือไม่ได้จองไว้ไม่เกี่ยว โอนเงินก่อนส่งให้ก่อนครับ หนังสือจะหมดแล้ว เข้าใจตรงกันนะ

หนังสือ “คัมภีร์เบี้ยยังชีพ” พร้อมส่ง

994 หนังสือ คัมภีร์เบี้ยยังชีพ พร้อมส่ง

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านเรา ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้รับแจ้งจากทางกรุงเทพว่าหนังสือ “คัมภีร์เบี้ยยังชีพ” ที่สั่งโรงพิมพ์ไว้นั้น ได้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้มารับได้ เลยมีการแจ้งต่อๆ กันไปในกลุ่มของสมาชิกชมรมฯ และผู้ที่ได้สั่งจองหนังสือ “คัมภีร์เบี้ยยังชีพ” ไว้ว่า ให้ท่านโอนเงินค่าหนังสือจำนวน 350 บาทรวมค่าส่งได้แล้ว โดยเรากำหนดว่าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 น.เช็คยอดแล้วจัดส่ง

สั่งจองไว้ต้องทำไงบ้าง

ขั้นแรกเลยคือ ไปโอนเงินค่าหนังสือจำนวน 350 บาทครับ (ฮา) โดยโอนผ่านทางธนาคารไปที่บัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางระกำ ชื่อบัญชี “ชมรมพัฒนาชุมชน อปท.” บัญชีเลขที่ “624-0-25127-5″

เสร็จแล้วนำหลักฐานการชำระเงินนั้นส่งไปให้รองประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ประจำภาคที่ท่านทำงานอยู่ทาง Facebook หรือ Line ส่วนตัว ยกตัวอย่างเช่น หนึ่งเป็นคนปทุมธานี แต่ทำงานอยู่ที่ อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีสั่งจองหนังสือไว้ทาง Line เมื่อได้รับแจ้งว่าให้โอนเงินได้ เขาก็ไปจัดการโอนเงินเข้าบัญชีตามแจ้งและถ่ายรูปสลิปโอนเงินส่งไปให้รองประธานชมรมฯภาคอีสาน เป็นต้น

แล้วถ้าไม่ได้จองไว้แต่อยากได้จนใจจะขาดตต้องทำยังไง

กรณีอย่างนี้ต้อง “ทำใจ” ก่อนครับ แต่ก็สามารถสั่งแล้วก็โอนเงินได้เหมือนกับผู้ที่สั่งจองไว้ แต่ทางชมรมพัฒนาชุมชนฯ ขอส่งหนังสือให้กับผู้ที่สั่งจองไว้ก่อน แล้วถึงจะส่งให้ท่าน ผมถึงบอกว่าให้ทำใจไงครับ เผื่อหนังสือหมด

หวังว่าคงไม่มีใครมีคำถามมาอีกนะครับ อ้อ เกือบลืม คุณรินทร์รองประธานชมรมฯภาคเหนือฝากบอกมาว่า ใครจะโอนเงินมาเป็นค่าบำรุงชมรมฯรายปีจำนวน 200 บาทด้วยก็สามารถทำได้แต่ก็ให้แจ้งด้วยละกัน ส่วนค่าบำบุญกับชมรมพัฒนาชุมชนพะเยาให้โอนไปบัญชีพะเยานะครับ คนละบัญชี (ฮา)