การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรุ่นพัทยา : อีสานHA

เมื่อวันที่ 28-29-30 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อนพ้องน้องพี่นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) และยังเป็นผู้ประสานงานของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ไปร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการที่พัทยา

ในงานนี้ทางชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ถือโอกาสประชุมชี้แจงงานในชมรมต่อสมาชิกด้วย และที่อยากให้ชมในวันนี้เป็นคลิปสั้นๆ ของผู้ประสานงานชมรมฯ จังหวัดอุบลราชธานี ที่กำลังจะนำเสนอผลงานของภาคอีสาน เนื้อหาเป็นยังไงไปชมกันครับ

ที่มา : คลิปในไลน์ผู้ประสานงาน พช.

เบี้ยยังชีพ “กลยุทธ์การบริหารสวัสดิการสังคมและกองทุนชุมชน” รุ่นขลังขอนแก่น

1791

เบี้ยยังชีพน่ะเหรอ หลายคนบอกว่าไม่มีอะไรใหม่หรอก ผมและกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ถามว่าจริงหรือที่ว่าไม่มีอะไรใหม่ เอาแค่ตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้น ยอดจัดสรรเดือนมิถุนายนบางแห่งลดลงจากเดิม นักพัฒนาชุมชนหลายคนไม่รู้ว่าเพราะอะไร นักพัฒนาชุมชนที่เข้าร่วมอบรมโครงการศิลปากรสัญจร หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารสวัสดิการสังคมและกองทุนชุมชน” ไม่ว่าจะครั้งที่ 1 ที่อุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ที่หาดใหญ่สงขลา ครั้งที่ 3 ที่เชียงใหม่ หรือครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพ ล้วนรับทราบว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้

พอเกิดเหตุการณ์ยอดจัดสรรเดือนมิถุนายนลดลง นักพัฒนาชุมชนและผู้ที่ดูแลงานสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตกอกตกใจถามไถ่กันมาว่า จะจัดอบรมกลยุทธ์การบริหารสวัสดิการสังคมและกองทุนชุมชนอีกมั้ย พอเราตอบว่าคงไม่จัดก็ได้ยินเสียงมาว่า จัดอีกครั้งเถอะ ครั้งที่ผ่านมาติดงานไปไม่ได้ แล้วก็อีกหลายเหตุผลของหลายคน ซึ่งสรุปแล้วก็คืออยากให้จัดอีก โดยเฉพาะที่ภาคอีสาน

เมื่อเป็นอย่างนั้น ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารสวัสดิการสังคมและกองทุนชุมชน” อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558 นี้ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารเย็นและค่าเดินทาง) อีกครั้งหนึ่ง

หนังสือประชาสัมพันธ์รุ่นขลังขอนแก่นฉบับใหม่

ชมรมพัฒนาชุมชนหายแว๊บบบ

1790

ชมรมพัฒนาชุมชนหายไปจากหน้าค้นหาเลยขอบันทึกไว้หน่อยหนึ่งว่าคำค้น “ชมรมพัฒนาชุมชน” ผมค้นหาใน Google ตะกี้นี้หาไม่เจออ่ะ ท่านผู้อ่านคงจะเห็นคำว่า ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ที่ปรากฎหราอยู่ลำดับที่ 1 ตามภาพประกอบนั้น ไม่ใช่เว็บของ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) นะครับ แต่เป็นสารบัญเว็บที่เราไปลงทะเบียนไว้เพื่อการค้นหาที่ง่าย

ชมรมพัฒนาชุมชนมีเว็บที่โผล่มาแบบเจ็บใจคืออันดับที่ 2 กับอันดับที่ 3 ครับ เป็นเว็บ peeneng.com ซึ่งเป็นเว็บบล็อกที่เปิดให้ใช้งานฟรีจาก wordpress.com ติดอันดับมาด้วย tag ชมรมพัฒนาชุมชน และ ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนอันดับ 4  5  6  7 และ 8 เป็น Social ทั้งนั้นครับพี่น้องโดยมี Facebook นำมาสาม ตามมาด้วย Google+ อีกสอง

ที่ผมบอกว่าน่าเจ็บใจก็เพราะว่า เว็บบล็อก peeneng.com ซึ่งเป็นบล็อกฟรีปรับแต่งอะไรก็ไม่ได้ดันมาแรงแซงโค้งเว็บบล็อกต้นตำหรับงาน “พัฒนาชุมชน” อย่างเว็บของ “คนพอชอ” ได้ยังไง ทั้งที่เว็บ “คนพอชอ” อัดเครื่องมือทำ SEO เต็มคนรถ หรือที่เขาว่า การทำ SEO ที่ดีก็คือการไม่ทำอะไรเลย เขียนบทความให้ดีก็พอ จะจริง

แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ 58

1776

เมื่อวานนี้มีการต่อว่าต่อขานกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทสไทย) กันพอสมควร กรณีหนังสือแจ้งยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพไม่ออกมาตามที่กรรมการแจ้งไปว่า วันที่ 2 มิถุนายน ซึ่งหนังสือนั้นเสนอไปแล้วน่ะครับ 

ทีนี้คุณรินทร์ รองประธานชมรมภาคเหนือ ได้โพสบอก (ก่อนหน้านี้แล้วล่ะ) ว่าถ้ารีบให้ทำตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1937 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ข้อ 1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 17 รายการ ประกอบด้วย (6) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (7) เบี้ยความพิการ โดยรายการดังกล่าว เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้ดำเนินการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่กำหนด

1777

แต่หากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ก็อาจพิจารณายืมเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 88 วรรคสอง

รายละเอียดของหนังสือตามภาพประกอบครับ ถ้าอยากได้ฉบับเต็มไปโหลดได้ที่เว็บชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้ครับ

นักพัฒนาชุมชน : สมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนฯ

1619

ผมทราบจากประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ถึงเหตุผลในการจัดตั้งชมรมขึ้นมาว่า จากการหาข้อมูล หาคำตอบในการทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนที่ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอินเตอร์เน็ต ประธานเขาไปเห็นตำแหน่งอื่นเขามีชมรมของตัวเอง และพอถามเรื่องงานของนักพัฒนาชุมชนเขาไม่ให้ความสำคัญกับเรา ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเขาทำงานในตำแหน่งอื่น เลยไม่ทราบข้อปฏิบัติในการทำงานของตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนอย่างพวกเรา

สิ่งที่ประธานเห็นและกลายเป็นแรงผลักให้เกิดชมรมฯ ขึ้นมาก็คือ การประสานงานแลกเปลี่ยนร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันของสมาชิกชมรมนั่นเอง ประธานเลยตั้งชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ขึ้นมา แล้วก็สร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองขึ้นมาเว็บหนึ่ง (รวมถึงใช้เงินตัวเองไปเช่าโฮสติ้งและโดเมนด้วย) เพื่อเป็นแหล่งพบปะและแลกเปลี่ยน เสนอแนะ แชร์ความรู้ให้แก่กัน โดยในครั้งนั้นใครจะสมัครก็โหลดใบสมัครกรอกแล้วส่งได้เลยไม่มีการเก็บค่าสมาชิกแต่อย่างใด

จนกระทั่งสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเกิดปัญหาในเว็บไซต์ของชมรมฯ เนื่องจากสมาชิกหลายคนไปโหลดเอกสารโครงการและเอกสารอื่นๆ ที่ลงไว้ด้วยวิธีพิเศษที่คนเป็นคอมจะรู้ว่าทำไง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกชมรมฯ ที่ใช้เงินส่วนตัวทั้งนั้น กรรมการชมรมฯ เลยตกลงกันว่า เก็บค่าสมาชิกเป็นรายปีๆ ละ 200 ดีกว่า แล้วก็ไปจ้างเขาสร้างเว็บให้ใหม่ รวมถึงจ้างรายเดือนให้เขาดูแลให้ด้วย

จากนั้นเราก็แจ้งประกาศให้เพื่อนสมาชิกทราบว่าเราขอค่าสมาชิกฯ ด้วยเงินอันน้อยนิดของท่านนะ ซึ่งก็แน่นอนครับมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไม่ว่ากัน แล้วหลังจากนั้นเราก็ลบคนที่ไม่จ่ายเงินออกจากกลุ่มเฟสและนำสมาชิกที่จ่ายเงินเข้ามา (ในตอนนี้พอได้เข้ามาแล้วสมาชิกหลายคนก็ไม่จ่ายเงินแล้วอ่ะนะ) และเราสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมา สร้างขึ้นมาทั้งที่เรารู้ว่ากลุ่มไลน์ที่เราสร้างขึ้นเราควบคุมไม่ได้ มันจะต้องมีสมาชิกเชิญคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามา ก็ไม่เป็นไรครับ ถือว่ามารู้จักกันไว้ อนาคตอาจได้ทำงานร่วมกันในชมรมฯ

สุดท้ายคืออยากจะบอกว่า สิ่งที่เราชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) อยากเห็นคือ การจัดตั้งชมรมพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป