nengnengneng.net

Tag: ชมรมพัฒนาชุมชน (page 1 of 40)

การเพิ่มศักยภาพในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

2559

เป็นข่าวฮือฮาไปในแวดวงพอสมควรนะครับ  สำหรับข่าวการร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน  กับ  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่เปิดตัวเป็นข่าวต่อสาธารณชนไปเมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2559  ที่ผ่านมาทั้งทางเว็บไซต์และทางโซเซียลในเรื่องการจัดฝึกอบรมเบี้ยยังชีพ

อือฮาจนเกิดละลอกคลื่นไปกระทบเรื่องนั้นเรื่องนี้พอให้เราได้ยินได้ฟังบ้าง  หุหุ

ความจริงชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน  และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้พูดคุยกันมาในระยะหนึ่งแล้ว  และได้แจ้งไปคณะกรรมการบริหารของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) หรือชมรมใหญ่มาเป็นระยะ  และเมื่อสองหน่วยงานมีความเห็นว่า  เราทั้งสองมีเป้าหมาย  และกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่ตรงกัน  ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ตกลงให้มีการทำ  MOU  แล้วก็จัดให้มีพิธีลงนามอย่างเป็นทางการขึ้นที่สำนักงานคณบดี  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการแรกที่จะเกิดขึ้นร่วมกันคือ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตร  “เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และการจัดสวัสดิการสังคม”  ที่จะมีขึ้นใน  2  รุ่นตามที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบข่าวสารมาตลอด  ดังนี้

รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่  21-24  กรกฎาคม  2559  ที่  โรงแรมทีเค  พาเลซ  แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่  25-28  สิงหาคม  2559  ที่  โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น

การรับสมัครและการชำระค่าลงทะเบียน

โดยทั้งสองรุ่น  สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่นี่  และมีค่าลงทะเบียนท่านละ  4,200  บาท  (ไม่รวมค่าที่พัก  ค่าอาหารเย็น  และค่าเดินทางไปราชการ)  ซึ่งท่านสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.  2557  ครับ

การสมัครเข้าฝึกอบรมอีกวิธีหนึ่งคือ  สมัครโดยกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มแนบท้ายโครงการ และส่งเอกสารมาทาง  Fax  หมายเลข  043-203875  หรือ  e-mail  nuntsu@kku.ac.th   หรือ  Lind ID: skypine2499  การชำระค่าลงทะเบียนชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคารผ่านแบบฟอร์มใบสมัครหรือใบลงทะเบียนที่วิทยาลัยกำหนดให้เท่านั้น  กรณีเช็คสั่งจ่ายในนาม “วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  โหลดเอกสารด้านล่าง

หนังสือเชิญ

โครงการ

กำหนดการ

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการชำระเงิน

ขอบคุณทุกท่านครับที่เชื่อมั่นกันเสมอมา  แล้วเจอกันนะครับ

คัมภีร์เบี้ยยังชีพจากเว็บไหน (วะ)

2556

เป็นปกติธรรมดาของคนทำเว็บที่จะต้องตรวจสอบคำค้นหาหรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับเว็บตัวเอง  เป็นการเช็คด้วยว่า  เว็บเราอยู่ในอันดับที่เท่าไรเมื่อค้นคำนี้  พอเปิดคอมขึ้นมาในแต่ละวันหรือช่วงเวลาว่างๆ เป็นต้องตรวจสอบครับ  คีย์คำค้นหาใน  Google  ไปเรื่อยๆ เพื่อดูว่ามีเว็บไหนแซงหรือแทรกมาใหม่มั้ย

2557

อย่างเช่นคำค้น  “เบี้ยยังชีพ”  บล็อกคนพอชอ แม้ไม่ติดหน้าแรกแต่ก็มี  Google+  มาคั่นให้ดีใจตั้งสองอันดับคืออันดับที่สามและอัดับที่สี่ในหน้าแรก  อิอิ  (หน้าแรกและแต่ละหน้าของ  Google  มีสิบลำดับครับ)  พอเลื่อนลงมาด้านล่าง  อ้าว…มีคัมภีร์เบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ด้วย  เอาล่ะสิ  เว็บใครเนี่ย

พอคลิกเข้าไปดู  มันก็คือไฟล์เอกสาร  ที่เราชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ทำเป็นไฟล์  PDF  แล้วก็นำมาลงไว้ในเว็บชมรมเพื่อให้สมาชิกชมรมโหลดไปเก็บไว้ประกอบการทำงาน  แล้วเรายังนำมาใส่ไว้ในหนังสือคัมภีร์เบี้ยยังชีพ  ฉบับที่พิมพ์ครั้งที่  1

ที่อยู่ของเว็บคือ  www.pakkran.go.th  ดูนามสกุลแล้วคงไม่ใช่เว็บส่วนตัวของกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนเป็นแน่  คาดว่าคงเป็นเว็บของ  อบต.  หรือเทศบาลที่ไหนสักแห่งที่นักพัฒนาชุมชนเป็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) และอาจจะได้รับมอบหมายให้เป็นแอดมินเว็บนั้นด้วยก็เป็นได้

พอเข้าไปดูข้างใน  ใช่จริงๆ ครับ  เป็นเว็บของ  อบต.ปากกราน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แหม…ขนาดบล็อกคนพอชอยังไม่เอามาให้โหลดเลยอ่ะ  ทำอย่างนั้นก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกชมรมแล้วสิ  อิอิ

เบี้ยยังชีพ : ไฟล์บรรยายบน SoundCloud

ตั้งแต่กลับจากอุบลเมื่อคราวที่ไปร่วมงานอบรมหลักสูตร  การจัดสวัสดิการสังคมและการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน  เมื่อวันที่  26-29  เดือนที่แล้ว  ผมก็ได้ทิ้งกล้องวีดีโอที่ใช้บันทึกภาพและเสียงที่บรรยายเรื่องเบี้ยยังชีพไว้หลังรถโดยที่ไม่ได้เปิดตรวจสอบภาพและเสียงเลยจนเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์

มีเพื่อนสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) หลายท่านถามมาว่าเมื่อไหร่จะนำไฟล์ภาพและเสียงมาลงให้สักที  ได้แต่ผัดผ่อนเรื่อยมาล่ะครับ

จนเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตะกี้นี้ผมได้นำไฟล์ภาพและเสียงเรื่องเบี้ยยังชีพออกจากกล้องวีดีโอมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์  แล้วก็ทำการตรวจสอบบางส่วนและนำบางส่วนที่ตรวจสอบนั้นไปแปลงเป็นไฟล์เสียง  mp3  แล้วก็นำไปลงไว้ที่  SoundCloud  เพราะว่าถ้าทำเป็นไฟล์วีดีโอภาพมันไม่ค่อยชัดแล้วก็ไกลมาก  มีภาพของใครบางคนเดินมาบังกล้องอีกต่างหาก  แบบดูแล้วมันไม่สวยแล้วก็ไม่น่าทำไปโชว์อ่ะครับ

เอาล่ะครับ  วันนี้ผมนำไฟล์วีดีโอที่บันทึกไว้เมื่อคราวชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่จัดที่จังหวัดอุบลราชธานีมาเปลี่ยนเป็นไฟล์เสียง  mp3  แล้วนำไปอัพขึ้น  SoundCloud  แล้วก็นำไปโพสที่ห้องชมรม พช.อปท.(แห่งประเทศไทย)ปี 59  เมื่อคืนนี้

เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพตั้งแต่การลงทะเบียน  การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ  แล้วก็การจัดสรรงบประมาณ  ลองฟังดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าเงินส่วนที่ท่านไม่ได้รับในตอนนี้มันอยู่ตรงไหน

อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ  SoundCloud  ก็คือเว็บฝากไฟล์เสียงแล้วก็ให้แชร์ผ่านทางสังคมออนไลน์อย่างเฟชบุ๊คและอื่นๆ รวมทั้งท่านสามารถดาวน์โหลดไปเก็บไว้ที่เครื่องคอมของท่านได้อีกต่างหาก

 

Olderposts

Copyright © 2016 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑