nengnengneng.net

Tag: ชมรมพัฒนาชุมชน (page 1 of 42)

เบี้ยยังชีพ : การตรวจสอบยอดจัดสรร

เบี้ยยังชีพ

ตามที่กรมส่งเสริมฯ  ให้พวกเรานักพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเบี้ยความพิการของคนพิการ  ในปีงบประมาณ  2559  ว่าถูกต้องครบถ้วน  เกินหรือขาด  หรือไม่แล้วก็ให้จังหวัดรวบรวมและรายงานไปที่กรมภายในวันที่  15  กันยายน  2559  ดังรายละเอียดในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.6 / ว1798  ลงวันที่  5  กันยายน  2559

ตรวจสอบยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพ รายงานหรือยัง

ในขณะที่พวกเราที่เป็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แห่งประเทศไทย)  เร่งรัด  ติดตามให้เพื่อนๆ  ทำแบบรายงานแล้วรีบส่งอำเภอ  ส่งจังหวัด  เพื่อจะได้เงินกลับมา  แต่ยังมีกลุ่มนักพัฒนาชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสียดายเงิน  200  บาทต่อปี  ยังไม่ได้ทำอะไรเลยในวันที่  15  กันยายนที่ผ่านมา

ถามว่า  เพราะอะไรถึงไม่ทำ  และทำไมผมถึงรู้

ที่ผมรู้ก็เพราะมีคนมาถามผมน่ะสิครับ  ไม่ใช่คนสองคน  แต่มากมายหลายคน  และหลายจังหวัดด้วย  หลักๆ  คือ  ไม่มีหนังสือแจ้งยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพ  พอผมบอกว่าใช้ของคลังก็ได้  (หนังสือที่สำนักคลังท้องถิ่นออกตามหลังหนังสือแจ้งจัดสรรมาบอกว่าโอนเงินแล้วนะ  เท่านี้นะ)  ได้รับคำตอบว่า  คลังก็ไม่มี  คลังไม่ได้ปริ๊นเก็บไว้  อ้าววว  แล้วเขาทำบัญชีกันยังไงล่ะครับ  งงสิ

ปกติงานการคลังเขาจะปริ๊นหนังสือมาเก็บแล้วก็ตรวจสอบกับธนาคารทางออนไลน์  (หรืออย่างอื่น)  ว่าตัวเงินมาหรือยัง  แล้วก็ลงบัญชี  ทำใบนำส่งอะไรก็ว่าไปตามกระบวนงานของเขา  บางแห่งทำลาแอสพอได้หนังสือแจ้งยอดจัดสรรเบี้ยยังชีพปั้บเขาก็ไปลงลาแอสเลย  (รายละเอียดพวกนี้ไม่ทราบครับ)  บาง  อปท.  นักพัฒนาชุมชนไม่เก็บหนังสือพวกนี้  แต่พอให้รายงานทีไรเขาก้ไปขอเอกสารจากห้องคลัง  และรายงานได้ก่อนเพื่อนทุกที  ผมถึงบอกว่า  ผมงงไงครับที่ได้ยินว่าคลังไม่เก็บหนังสือ

เหตุผลต่อมาที่ส่งช้าเพราะว่า  งานธุรการของที่นั่นไม่ยอมรับหนังสือกรม  เพราะหนังสือกรมเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด  หนังสือจังหวัดเรียนนายอำเภอ  ต้องรอหนังสืออำเภอที่เรียนนายกอ่ะ  หลายครั้งที่เกือบพลั้งปากพูดออกไปว่า  “มึงรอไปเหอะ”  ก็ขนาด  อบต.ที่ผมอยู่เนี่ยห่างจากอำเภอ  3  กิโลเมตร  บางครั้งหนังสือมายังเลยเวลาที่ให้รายงานเลยครับ

เหตุผลอีกข้อที่ทำให้ช้าคือ  กรอกตัวเลขยังไง  รวมตกเบิกมั้ย  เขากรอกข้อมูลไม่เป็นนั่นเองครับ  ข้อนี้ถ้าหากว่าเป็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แห่งประเทศไทย)  ท่านคงจะรู้ว่าต้องทำยังไงแบบไหนรวมหรือไม่รวม  เพราะมีกรรมการชมรมฯ  ประสานกับกรมแล้วแจ้งพวกเราไป  รวมถึงสมาชิกนำไปบอกต่อกับเพื่อนผู้ไม่เป็นสมาชิกด้วย  ทำให้รู้กันกว้างขวางออกไป  ดีแล้วครับ  แต่

ชมรมพัฒนาชุมชนตามงานเบี้ยยังชีพ

เบี้ยยังชีพ-2

แต่ยังมีสมาชิกชมรมฯ  บางคนทางภาคอีสานเนี่ยแหละ  ทำรายงานไปแบบไม่ดูข้อมูลข่าวสารจากทางชมรมเลย  หรืออาจจะดูแต่ไม่สนใจ  เรียกว่าทำไปผิดจากสมาชิกคนอื่นๆ  และแกยังบอกว่า  หนังสือไม่เห็นบอก  อ้าววว  ก็เราบอกไปแล้วไงว่าเราไปถามทางสายตรง  สถ.  เขาตอบมาว่าอย่างนี้  ทำไมไม่ทำตาม  แถมคราวนี้บอกทำตามหนังสือ  ไม่ว่ากันครับ  แค่อยากบอกว่าที่ผ่านมามึงทำไมไม่ทำตามหนังสือมั่งวะ  …

และที่รู้ก็เพราะเมื่อวานนี้  กรมสรุปยอดไม่ได้เพราะหลายจังหวัดยังไม่ส่งรายงาน  โทรไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดก็เหมือนกับที่เราเคยโทรไปนั่นแหละครับ  คือไม่มีคนรับสาย  เขาเลยใช้วิธีประสานมาทางชมรมพัฒนาชุมชนให้แจ้งส่วนตัวไปทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานเบี้ยยังชีพของท้องถิ่นจังหวัด  แต่หลายแห่งก็แจ้งทางห้องรวม  พอได้รับแจ้งหลายจังหวัดรีบส่งไปแล้ว  และหลายจังหวัดยังไม่ส่งครับ  รวมจังหวัดผมด้วย  …จะรอดมั้ยเนี่ย…

Shareให้เพื่อน

กิจกรรมเพื่อสังคมชมรมพัฒนาชุมชนฯภาคอีสาน : ทุนการศึกษาเด็กยากจน

2619

ตามที่ได้แจ้งไปแล้วว่า  กิจกรรมเพื่อสังคมชมรมพัฒนาชุมชนฯ  ภาคอีสาน  ตามโครงการ  “พอชออีสานสานฝันปันรักเพื่อน้อง  ปี  59”  ที่เชิญชวนพวกเราร่วมบริจาคทุนการศึกษา  และอุปกรณ์ทางการศึกษาอื่นๆ  ให้กับน้องๆ เด็กนักเรียนที่ยากจนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน  ตำบลนาด้วง  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  นั้น

เรากำหนดจัดงานในวันที่  10-12  ธันวาคม  2559  นี้นะครับ  โดยวันที่เราจะไปมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ทางการศึกษาอื่นๆ  คือวันที่  11  ธันวาคม  2559  และก่อนหน้านั้น  1  วันคือวันที่  10  ธันวาคม  2559  กรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน  ก็จะประชุมร่วมกันกับกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (แห่งประเทศไทย)  เพื่อเตรียมงานและเช็คความพร้อมรวมถึงงานในปีต่อไปด้วย  และในวันนั้นในตอนบ่าย  ก็จะมีการประชุมประจำปีของผู้ประสานงานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสานด้วยครับ

ตอนนี้ท่านสามารถบริจาคเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินก็ได้ตามกำลังของท่านครับ  เราชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน  จะได้รวบรวมนำไปซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียนต่อไป  หรือ  ถ้าท่านมีกำลังพอจะบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ  ก็ได้นะครับ  ทุนการศึกษาละ  500  บาท  หรือ  จะบริจาคเป็นอุปกรณ์การศึกษาอย่างอื่นก็ได้  รวมถึงจักรยานเพื่อใช้ขี่ไปรถเรียนด้วยนะครับ

บริจาคหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  กรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน  ได้ทุกท่าน  หรือ  ประสานผู้ประสานงานจังหวัดของท่านก็ได้ครับ  หรือ  โอนเงินผ่านธนาคารของธนาคารกรุงไทย  สาขาเลย  บัญชีเลขที่  403-0-22866-6  ชื่อบัญชี  นางจิราพร  คูณเมือง  ก็ได้ครับ

ขอบคุณทุกธารน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆ  ครับ  ในโอกาสต่อไปจะได้นำรายชื่อและยอดเงินบริจาคมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ  ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ

Shareให้เพื่อน

กิจกรรมเพื่อสังคมชมรมพัฒนาชุมชนฯ ภาคอีสาน

2613

เมื่อเรา ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอีสาน จัดการฝึกอบรมเรื่องเบี้ยยังชีพขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อกลางและปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เรากรรมการและผู้ประสานงานได้คุยกันว่าเราจะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 ที่จะถึงนี้ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนนี้เท่าที่ค้นหาได้เป็นอย่างนี้ครับ

กิจกรรมเพื่อสังคมที่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ได้รับอนุมัติจากกรมตำรวจได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ขึ้นเมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2532 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ ได้รับคำร้องขอจากราษฎรบ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง จังหวัดเลย โดยมีนายจันลี สุวรรณ เป็นผู้นำในขณะนั้นเพราะเหตุว่าเป็นหมู่บ้านห่างไกลคมนาคมจากหมู่อื่น ได้รับความลำบากในการส่งบุตรไปเล่าเรียนที่บ้านราษฎรประดิษฐ์ และบ้านแก้ว เมธี ระยะทางประมาณ 7-10 ก.ม. นายจันลี สุวรรณ ได้บริจาคที่ดินให้ตั้งโรงเรียน จำนวน 24 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากราษฏรในหมู่บ้านสละทรัพย์และแรงงานสร้างอาคารเรียนขึ้น สภาพของอาคารเรียนมีลักษณะกึ่งถาวร โดยมี ด.ต.อุดม คงพลปาน เป็นครูใหญ่คนแรกและมีบุคลากรมาปฏิบัติ หน้าที่ทำการสอนจำนวน 5 นาย  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2534 ได้มีกลุ่มเพื่อนเด็ก จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้ออกค่ายอาสาพัฒนา ได้สร้างห้องสมุดให้ จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร พร้อมกับมอบอุปกรณ์ห้องสมุดให้ด้วย

ชมรมพัฒนาชุมชนฯสานฝันปันรักเพื่อน้อง

กิจกรรมของเราคือ การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ทุนละ 500 บาท ใครจะทำบุญร่วมกับเราก็แจ้งความจำนงมาครับ ส่วนบัญชีธนาคารเพื่อความสะดวกในการโอนเงินทางชมรมพัฒนาชุมชนฯ ภาคอีสาน กำลังดำเนินการเปิดบัญชีอยู่ แล้วจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ไม่นานเกินรอครับ

และอีกอย่างหนึ่งที่เรา ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคอีสาน จะ “สานฝันปันรักเพื่อน้อง” ก็คือ อุปกรณ์การศึกษารูปแบบอื่นเท่าที่เราจะมีกำลังหาได้ อย่างเช่น สมุด หนังสือ ปากกา ดินสอ กระเป๋า เสื้อผ้านักเรียน รองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน จนกระทั่งจักรยานสำหรับปั่นไปโรงเรียน เป็นต้น ของพวกนี้เราก็รับบริจาคเหมือนกันนะครับ ท่านอาจซื้อแล้วส่งมาให้เรา หรือประสานไปทางกรรมการ/ผู้ประสานงานชมรมพัฒนาชุมชนฯ ได้ทุกคนว่าจะมอบกันยังไงเมื่อไร หรืออาจจะบริจากเป็นเงินสดมาก็ได้ครับ เพื่อที่เราจะนำเงินไปซื้อหาอุปกรณ์การศึกษาเหล่านั้นไปให้เด็กๆ

ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่า กิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอีสาน จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 ที่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ตอนนี้ได้ชื่อโครงการแล้วครับ รอเปิดตัวพร้อมกับบัญชีโครงการเพื่อรับบริจาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เหน่ง พอชอ 0933298322  และกรรมการ/ผู้ประสานงานทุกท่าน

โปรดอย่ารอคอย แต่จงติดตามด้วยความระทึกในหัวใจ

Shareให้เพื่อน
Olderposts

Copyright © 2016 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑