nengnengneng.net

Tag: จปฐ. (page 1 of 10)

งานข้อมูลตำบล ผมยังไว้ใจ อสม.

1674เมื่อมีการประมวลผลข้อมูล จปฐ.เสร็จเรียบร้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะประชุมรายงานผลให้ทราบทุกปี และกำนันก็จะนำข้อมูลของผู้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.มารายงานต่อที่ประชุมประจำเดือนร่วมของท้องถิ่นกับท้องที่ว่า หมู่บ้านไหนใครตกเกณฑ์อะไรบ้าง ซึ่งพอได้รับทราบข้อมูลแล้ว บรรดาผู้ใหญ่บ้านมักจะบอกว่า มันไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วหันไปโทษ อสม.ว่าเป็นคนเก็บข้อมูลมันเลยเกิดความผิดพลาด

เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเป็นประจำหลังจากที่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล จปฐ. ผมจึงออกจะสงสัยว่า ข้อมูลต้นฉบับในเล่มจัดเก็บผิดพลาดขนาดนั้นเลยเหรอ คนจัดเก็บเชื่อข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลจนถึงขนาดบันทึกอะไรลงไปตามเขาบอกทุกอย่างเลยเหรอ ผมจึงแอบไปดูข้อมูลในเล่มจัดเก็บของผู้ที่ตกเกณฑ์ 

คลีนิคแก้จน

937

เมื่อวานนี้  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพ็ญมาขอใช้สถานที่ อบต.โคกกลางเป็นสถานที่ฝึกอบรมตามโครงการคลีนิคแก้จน  ซึ่งเป็นการนำเอาครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ครัวเรือนละหนึ่งคนมาฝึกอาชีพเพื่อจะได้หายจน

รูปแบบของงานคือ  หลังจากลงทะเบียนแล้วเป็นการปรับทัศนคติของชาวบ้านให้ลดละเลิกอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงที่ทำให้ชีวิตติดหนี้  ไม่ว่าจะเป็นเหล้า  ไม่ว่าจะเป็นหวย  ไม่ว่าจะเป็นความอยากได้อยากมีทั้งหลาย  ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วงนี้ได้ดีที่สุดคงไม่มีใครเกินพระครับ

หลังจากปรับทัศนคติเพื่อให้ชาวบ้านปรับวิธีคิดแล้วก็ต่อด้วยพิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ  ต่อจากนั้นก็เป็นการสาธิตอาชีพต่างๆ ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนนำเอาผู้รู้ทั้งหลายมาสาธิตให้ชม  ส่วนมากจะเป็นอาชีพทางด้านเกษตรกรที่เป็นที่คุ้นเคยอยู่แล้วของชาวบ้านนั่นเอง …

จปฐ.ที่เห็นมาและคาดว่าจะเป็นไป

865

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  มีการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนของอำเภอเพ็ญขึ้น  ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคณะทำงาน  แต่ว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับเขานะครับ  เนื่องจากติดภารกิจประชุมอื่นแล้วก็เคยร่วมประชุมกับคณะนี้บ่อย  เรียกว่ารู้ทางกันเลยว่าการประชุมในวันนั้นจะมาแบบไหนผมเลยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

อีกสองวันต่อมามีการประชุมประจำเดือนร่วมระหว่างสมาชิก อบต.กับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการกล่าวถึงเรื่อง  การแก้ไขปัญหาความยากจนในตำบล  ซึ่งข้อมูลก็มาจากการประชุมในวันที่ผมไม่ได้ไปนั่นแหละครับ  เป็นข้อมูลการตกเกณฑ์ จปฐ.ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพ็ญที่เป็นเลขาของคณะทำงานแก้จนนำมาแจ้งแก่คณะทำงาน  และกำนันได้นำมาแจ้งแก่ที่ประชุมทราบ…

Olderposts

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE