การเขียนโครงการ(อีกสักที)

ผมเห็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ถามหาโครงการที่ต้องดำเนินการ  โครงการนั้นโครงการนี้แล้วเกิดความสงสัยครับว่า  เขียนโครงการกันไม่เป็นแล้วมั้งนักพัฒน์เนี่ย  เลยอยากเล่าให้ฟังกันอีกครั้งว่า  การเขียนโครงการมันทำยังไง ในตัวโครงการจะประกอบด้วย  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย  ระยะเวลาดำเนินการ  วิธีการดำเนินงาน  งบประมาณ  แล้วก็ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผมไม่รู้นะครับว่า  คนที่ขอมาเขียนไม่ได้  เขียนไม่เป็นตรงไหน  ก็เขาไม่บอกมา  บอกแต่ว่า  ด่วน  ด่วน ถ้าเขียนโครงการเพื่อใช้เงิน  อบต.เอง  ผมว่าไม่น่าจะยากอะไรนะ  วิธีการดำเนินงานไม่ต้องแจกแจงรายละเอียดอะไร  แค่  เขียนโครงการเสนอ  ประชุม  ตั้งกรรมการ  ดำเนินการ  รายงานผล  ก็จบ  ส่วนหลักการและเหตุผลก็ไปดูอำนาจหน้าที่ของเราว่ามันเข้ากันได้ในข้อไหน  ก็อ้างไป  แล้วก็ไปเขียนเพิ่มว่าเรามีเหตุจำเป็นอื่นอีกคืออะไรบ้างก็จบแล้ว เวลาคนอื่นโทรมาถามผมก็ตอบไปแบบนี้แหละครับ  เขา(คนโทรมา)บอกว่า  ก็พี่เคยเขียนพี่ก็พูดง่ายสิ  ผมอยากจะบอกไปว่า  ก็น้องไม่เคยลองเขียนน้องเลยบอกว่าไม่เป็น  คือบางคนขออย่างเดียวอ่ะครับ  ไม่เคยเขียน  หรือแม้กระทั่งลองเขียน  เลยไม่รู้ว่าตัวเองก็สามารถทำได้ ลองเขียนดูเถอะครับ  ว่างก็มานั่งเขียนไว้หลายๆ โครงการ  หลายๆ เรื่องฝัน  อีกหน่อยมันก็จรงขึ้นมาได้  ดีไม่ดีสามารถส่งให้ประธานชมรมฯนำไปเก็บไว้ในเว็บเพื่อให้คนอื่นๆ มาสอยไว้ก็ได้ …เชื่อผมสิ…

ไปฝึกการเขียนโครงการกลับมางานเข้า

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปอบรม กลยุทธ์การจัดสวัสดิการฯ ที่หลักสี่ กรุงเทพ ซึ่งหลักสูตรนี้มีการฝึกและให้คำแนะนำให้เราเขียนโครงการเพื่อนำไปเสนอของบประมาณจากหน่วยงานอื่นนอกเหนือไปจากท้องถิ่นด้วย  ซึ่งเป็นที่สนอกสนใจของผู้เข้ารับการอบรมหลายท่านและหลายคน พอกลับมาเพื่อจะเริ่มงานในเช้าวันจันทร์งานเข้าเลยครับ  ด้วยกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี  และกลุ่มอาชีพอื่นในตำบลมาขอให้อธิบายวิธีเขียนโครงการเพื่อที่จะของบประมาณกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผมก็ไม่ได้ถามหรอกครับว่ามากันยังไง  ใครเขาบอกมา  หรืออะไรอื่นๆ  เมื่อชาวบ้านเขามาแล้วก็คุยกับเขาหน่อยละกัน ผมคุยกับกลุ่มชาวบ้านด้วยความรู้ที่ผมได้รับมาจากอาจารย์พรชัย  แก้วประเสริฐ (อาจารย์มีญาติเป็นดาราด้วยนะเออ…ฮา) ในสมัยที่ไปอบรมวิทยากรกระบวนการกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วว่า  ให้ถามตัวเองถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่มว่า  จะทำอะไร  นั่นคือชื่อโครงการ  ทำไมต้องทำ คือ หลักการและเหตุผล  ทำเพื่อให้ได้อะไร คือ วัตถุประสงค์  ผลที่หวังไว้คืออะไร คือ เป้าหมาย  ถามต่อไปอีกว่า  ทำอย่างไร คือ วิธีการดำเนินงาน  ทำเมื่อไร คือ ระยะเวลาที่จะดำเนินงาน  ใครเป็นคนสำคัญที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ คือ ผู้รับผิดชอบ  ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และเงินค่าอะไรบ้าง คือ งบประมาณ  ทำแล้วจะได้อะไร คือ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ใครเป็นผู้ติดตามการทำงานแล้ววัดผลแบบไหน คือ การติดตามประเมินผล  ประมาณนี้ครับ ที่ผมแนะนำเพิ่มเติมคือ  ก่อนที่จะมีรายละเอียดของโครงการควรจะมีข้อมูลของกลุ่มด้วยว่า  ใครเป็นใครในกลุ่ม  เหมือนกับโครงการที่เราเขียนไปของบจาก […]

CLOSE
CLOSE