หนังสืออบรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมาแว้วววว

โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์

ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ต้องมีความรู้  ความเข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการให้ชัดเจน  ตีความหนังสือสั่งการให้รอบคอบ  ถ้าขาดความรู้เหล่านั้นจะทำให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ผิดพลาด  ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  โครงการฯจึงได้จัดอบรม  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ซึ่งผมได้แจ้งให้ทราบไปแล้วใน  เบี้ยยังชีพ1

ตอนนี้หนังสือประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการศิลปากรสัญจร  หลักสูตร  การบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  เบี้ยผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาถึงมือผมแล้ว  เชิญท่านเปิดดูและโหลดเก็บได้  บัดเดี๋ยวนี้

หนังสือประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม

ใบสมัคร

แบบฟอร์มการโอนเงินแบบฟอร์มการโอนเงิน

ไฟล์ pdf

ขอขอบคณ  ดร.ศรายุทธ  แสนมี  ผอ.สำนักฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และคุณชัชวาลย์  วงศ์สวรรค์  ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ที่ทำให้มีโครงการนี้  ขอบคุณครับ

อบรมการบริหารจัดการการจ่ายเบี้ยยังชีพ

นานมาแล้วที่ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้แจ้งผ่านทางเฟสบุ๊คว่า  ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) จะจัดอบรมเรื่อง  การจ่ายเบี้ยยังชีพ  ซึ่งคราวนั้นแจ้งว่า  รุ่นแรกจะจัดที่  พัทยา  ในวันศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  แล้วเกิดปรากฏการณ์เพื่อนนักพัฒน์อยากไปอบรมหลักสูตรนี้กันมาก

วานนี้มีความชัดเจนในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นแล้วครับ  เมื่อ ดร.ศรายุทธ  แสนมี  ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ออกมาแจ้งทางเฟสบุ๊คของท่านว่า  ศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชน อปท. จัดอบรมหลักสูตร  การบริหารจัดการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  เบี้ยผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวข้อ : ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์

รุ่นที่  1  วันที่  23 26 – 28  เมษายน  2556  ที่  โรงแรมเคียงทะเลรีสอร์ท  หาดแม่รำพึง  ระยอง

รุ่นที่  2  วันที่  3 – 5  พฤษภาคม  2556  ที่  จังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่  3  วันที่  10 – 12  พฤษภาคม  2556  ที่  จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่  4  วันที่  17 – 19  พฤษภาคม  2556  ที่  หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ตอนนี้ใครที่จะไปร่วมอบรมก็รีบจัดแจงงานให้เรียบร้อยเถอะครับ  หนังสือคงจะตามออกมาเร็วๆ นี้  เมื่อถึงตอนนั้นจะได้ไม่มีปัญหา