Tag: การจ่ายเบี้ยยังชีพ

หนังสืออบรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมาแว้วววว

March 14, 2013

โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ต้องมีความรู้  ความเข้าใจในระเบียบหนังสือสั่งการให้ชัดเจน  ตีความหนังสือสั่งการให้รอบคอบ  ถ้าขาดความรู้เหล่านั้นจะทำให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ผิดพลาด  ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  โครงการฯจึงได้จัดอบรม  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ซึ่งผมได้แจ้งให้ทราบไปแล้วใน  เบี้ยยังชีพ1 ตอนนี้หนังสือประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการศิลปากรสัญจร  หลักสูตร  การบริหารจัดการ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  เบี้ยผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาถึงมือผมแล้ว  เชิญท่านเปิดดูและโหลดเก็บได้  บัดเดี๋ยวนี้ หนังสือประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม ใบสมัคร แบบฟอร์มการโอนเงินแบบฟอร์มการโอนเงิน ไฟล์ pdf ขอขอบคณ  ดร.ศรายุทธ  แสนมี  ผอ.สำนักฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  และคุณชัชวาลย์  วงศ์สวรรค์  ประธานชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ที่ทำให้มีโครงการนี้  ขอบคุณครับ

อบรมการบริหารจัดการการจ่ายเบี้ยยังชีพ

March 10, 2013

นานมาแล้วที่ประธานชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ได้แจ้งผ่านทางเฟสบุ๊คว่า  ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับ  ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) จะจัดอบรมเรื่อง  การจ่ายเบี้ยยังชีพ  ซึ่งคราวนั้นแจ้งว่า  รุ่นแรกจะจัดที่  พัทยา  ในวันศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  แล้วเกิดปรากฏการณ์เพื่อนนักพัฒน์อยากไปอบรมหลักสูตรนี้กันมาก วานนี้มีความชัดเจนในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นแล้วครับ  เมื่อ ดร.ศรายุทธ  แสนมี  ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ออกมาแจ้งทางเฟสบุ๊คของท่านว่า  ศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมกับ ชมรมพัฒนาชุมชน อปท. จัดอบรมหลักสูตร  การบริหารจัดการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  เบี้ยผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวข้อ : ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ รุ่นที่  1  วันที่  23 26 – 28  เมษายน  2556  ที่  โรงแรมเคียงทะเลรีสอร์ท  หาดแม่รำพึง  ระยอง รุ่นที่  2  วันที่  3 […]