nengnengneng.net

เรานำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ทำอะไร

อย่างที่เราทราบ ๆ กันว่า  ข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นอยู่  หรือคุณภาพชีวิตของคนในตำบลทุกคน  ทุกครัวเรือนว่า  ในขณะนั้นมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร  ซึ่งภาครัฐจะนำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์  วางแผน  แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ข้อมูล จปฐ.นี้  เปรียบเหมือนกับกระจกที่สะท้อนภาพของคนในครัวเรือน  ในตำบล  ถ้าหากว่าเราไม่นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน  หรือกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาแล้ว  การพัฒนาก็เปรียบเสมือนการเดินทางที่ไม่มีการวางแผน  ไม่มีจุดหมายปลายทาง  ซึ่งก็จะทำให้การเดินทางเสียเวลา  เสียเงิน  หรืองบประมาณ ไม่มีที่สิ้นสุด

ข้อมูล จปฐ. ยังเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้  ทุกคน  ทุกระดับใช้เป็นเครื่องชี้วัดสภาพความเป็นอยู่  หรือคุณภาพชีวิตว่า ณ เวลานั้นเรา  หรือตำบลของเรามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร

มันเหมือนกับปรอทที่หมอใช้วัดไข้นั่นแหละครับ  จะได้รู้ว่าคนไหนไข้สูง  คนไหนไม่มีไข้  ถ้าหมอไม่รู้ว่าคนป่วยมีอาการป่วยไข้อยู่ระดับไหน  หมอก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้อย่างถูกต้อง  นอกจากนี้ข้อมูล จปฐ. ยังเป็นระบบเตือนภัยที่บอกให้กับทุกคนทราบว่าขณะนี้ควรจะเร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องไหนก่อนตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง

ถึงแม้ข้อมูล จปฐ. จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก  แต่หน่วยงานในระดับท้องถิ่นหลายแห่งกลับไม่ให้ความสนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้  หลายแห่งบอกว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  ทำให้ต้องปรับกระบวนการจัดเก็บข้อมูลกันใหม่  โดยเฉพาะกับตัวผู้นำหมู่บ้าน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments

Categories: พัฒนาชุมชน

ศาสตร์แห่งโหร » « จปฐ.(ถึงเวลามาอีกแล้ว)

3 Comments

  1. ว่าแต่มันมีบางเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพเช่น อสม.ดีเด่น ต้องผ่านเกณฑ์จปฐ ทั้งหมู่บ้าน อาจทำให้เอนเอียงได้เหมือนกันครับพี่เหน่ง

  2. nengneng

    27 October, 2553 — 20 March, 2513

    ส่วนมากแล้วเกณฑ์ของสาธารณสุขเขาคิดที่ 100 % ครับ…ยุ่งเหมือนกัน มีเอียงครับมีเอียง

  3. ใช่ค่ะ เพราะตัวเองเจอมากะตัวเองว่าให้……

Leave a Reply

Copyright © 2017 nengnengneng.net

Theme by Anders NorenUp ↑

CLOSE
CLOSE