ตามคำสัญญา(หน้าฝนจนน้ำท่วม)ครับว่า  โพสนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน  คำว่าเป้าหมายหมายถึง  บุคคล  หรือสิ่งที่เรากำหนดไว้  การพัฒนาชุมชนมีเป้าหมายที่จะต้องพัฒนาอย่างแรกเลยคือ  คนครับ

การพัฒนาคน  คือการทำให้คนในชุมชน  คนในหมู่บ้านนั้น  มีคุณภาพดี  ทั้งกาย  ทั้งใจ  ทั้งสติปัญญา  อย่างเมื่อปี  สองปีที่ผ่านมา  คนที่มีคุณภาพดีนั้นมีผู้รู้นิยามไว้ว่า  ต้องเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข

คนเก่ง  เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นคนมีความสามารถ  รู้จักตัวเองด้วยว่ามีความสามารถ  แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี  หรือที่เราเรียกรวม ๆ ว่าเป็นคน  IQ  ดีนั่นล่ะครับ

คนดี  คือคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นอย่างดี  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  รู้จักการให้และการรับ  รู้จักยอมรับผิด  เราเรียกว่ามี  EQ  ดี

ส่วนคนที่มีความสุข  จะมีดีทั้ง  IQ  และ  EQ  ผสมผสานกันอย่างลงตัว  คนแบบนี้จะมีความภูมิใจในตัวเอง  มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  พอใจในชีวิตตัวเอง  ที่สำคัญคือเป็นคนมองโลกในแง่ดี

เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนอย่างที่สองคือ  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ไม่ให้มันมีผลกระทบกับคนในหมู่บ้าน  ในชุมชน  ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะทำได้ง่ายกว่าการพัฒนาคน  ที่แค่คิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้คนเก่ง  คนดี  และมีความสุข  ก็ปวดหัวไปหลายเดือนแล้วครับ

ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของบทความครับ  แต่อยากให้เห็นภาพความลำบากของพี่น้องแถวนั้น

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments