ทำไมผมถึงบอกว่า  พัฒนาชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาชุมชนก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ชีวิตของชาวบ้าน  ชีวิตของประชาชน  ชีวิตของคนที่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม  ไม่เป็นภาระ  ไม่เกิดปัญหาแก่สังคม  เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย  และจิตใจ

ร่างกายต้องสมบูรณ์  แข็งแรง  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

จิตใจต้องร่าเริง  แจ่มใส  ไม่วิตกกังวล  พอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง  ครอบครัว

และใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์  ค่านิยมทางสังคมได้อย่างมีความสุข ชาวบ้าน  ประชาชนจะมีร่างกาย  และจิตใจที่สมบูรณ์อย่างนี้ได้  ต้องได้รับปัจจัยความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่พอเหมาะ  พอดี  ไม่ว่าจะเป็น  อาหาร  ที่อยู่อาศัย  เสื้อผ้า  สุขภาพที่แข็งแรง  และมีความมั่นคงในชีวิต

เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนคืออะไรบ้าง  จะมาเล่าให้ฟังในตอนหน้าครับ  โปรดอย่ารอคอย  แต่จงติดตามด้วยความระทึกในหัวใจ(ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments