เคยตั้งคำถามกับตัวเองบ้างมั้ยครับ  ว่าการพัฒนาชุมชนคืออะไรกันแน่  พวกเราที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นทั่วไทย  ส่วนมากแล้วมักจะจับงานด้านสวัสดิการ  อย่างเบี้ยยังชีพซะเป็นส่วนมาก  จนทำให้เราไม่รู้จักว่าการพัฒนาชุมชนคืออะไร

ผมเองก็สับสนพอสมควร  หลัง ๆ มานี้ไม้ได้จับงานประจำของตัวเองเลย  มีแต่งานที่ได้รับมอบหมายทั้งนั้น  เลยเข้าไปเปิดหนังสือหาความหมายของการพัฒนาชุมชนดูซิว่ามันเป็นอย่างไร

การพัฒนาชุมชน  คือการทำงานร่วมกับชาวบ้านและประชาชน  เพื่อทำให้หมู่บ้านหรือชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  หรือที่เราเรียกหมู่บ้าน  หรือชุมชนนั้นว่า  หมู่บ้านพัฒนา  ชุมชนพัฒนาไงล่ะครับ

หมู่บ้านหรือชุมชนที่พัฒนา  ก็คือชุมชนที่ชาวบ้าน  ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้  สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นสังคม  เศรษฐกิจ  ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการปกครองด้วย

โปรดสังเกตุ  ทำงานร่วมกับชาวบ้าน  นะครับไม่ใช่  ทำงานให้ชาวบ้าน  เหมือนที่เรา…ขอโทษครับ…  เหมือนที่ผมทำอยู่

ถ้าเอาความหมายของการพัฒนาชุมชนมาวัดความสำเร็จของผม  ผมยังไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับ  ต้องต่อสู้กับอีกหลายอย่าง  เพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments