การพัฒนาชุมชนคืออะไร

เคยตั้งคำถามกับตัวเองบ้างมั้ยครับ  ว่าการพัฒนาชุมชนคืออะไรกันแน่  พวกเราที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นทั่วไทย  ส่วนมากแล้วมักจะจับงานด้านสวัสดิการ  อย่างเบี้ยยังชีพซะเป็นส่วนมาก  จนทำให้เราไม่รู้จักว่าการพัฒนาชุมชนคืออะไร

ผมเองก็สับสนพอสมควร  หลัง ๆ มานี้ไม้ได้จับงานประจำของตัวเองเลย  มีแต่งานที่ได้รับมอบหมายทั้งนั้น  เลยเข้าไปเปิดหนังสือหาความหมายของการพัฒนาชุมชนดูซิว่ามันเป็นอย่างไร

การพัฒนาชุมชน  คือการทำงานร่วมกับชาวบ้านและประชาชน  เพื่อทำให้หมู่บ้านหรือชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  หรือที่เราเรียกหมู่บ้าน  หรือชุมชนนั้นว่า  หมู่บ้านพัฒนา  ชุมชนพัฒนาไงล่ะครับ

หมู่บ้านหรือชุมชนที่พัฒนา  ก็คือชุมชนที่ชาวบ้าน  ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้  สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นสังคม  เศรษฐกิจ  ศิลปวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการปกครองด้วย

โปรดสังเกตุ  ทำงานร่วมกับชาวบ้าน  นะครับไม่ใช่  ทำงานให้ชาวบ้าน  เหมือนที่เรา…ขอโทษครับ…  เหมือนที่ผมทำอยู่

ถ้าเอาความหมายของการพัฒนาชุมชนมาวัดความสำเร็จของผม  ผมยังไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับ  ต้องต่อสู้กับอีกหลายอย่าง  เพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>