ที่ผมเคยบ่นไว้ว่า  ที่ทิ้งขยะจะมีปัญหาในท้องถิ่น ในตอนนี้มันเห็นผลแล้วครับ

พนักงานเก็นขยะ  ไปเก็บมาแล้ว  ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหน  ที่เก่าเขาไม่ให้ทิ้งแล้ว  ติดต่อไปที่แห่งใหม่หลายแห่ง  เขาก็ไม่ยอมให้ทิ้ง  แถมบางแห่งยังมาขอใช้กับเราไว้ล่วงหน้า  ถ้าเราจัดหาที่ดินได้

หาที่ดินทิ้งขยะในเขตพื้นที่ตำบลเอง  ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นก็ไม่ยอมครับ  แต่ไม่ยอมเฉพาะในหมู่บ้านตัวเองนะครับ  โดยให้ไปหาที่หมู่บ้านอื่น  แล้วบอกต่อว่ามาเก็บขยะด้วยล่ะ (แต่เงินค่าขยะ  10  บาทไม่อยากจ่าย)

ต้องไปจัดหาที่ดินทิ้งขยะแบบส่วบบุคคลครับ  ถ้าเจ้าของที่ดินยอมรับค่าเช่าไปปีละห้าหมื่น  ต้องมาลุ้นอีกว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงจะว่ายังไง

ตอนนี้กำลังรอลุ้นอยู่ครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments