คนพอชอแต่ละ  อปท. คงตามข่าวเรื่องการจักสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ  2554  กันนะครับ  บางท่านคงรู้แล้วว่าทำไมมันหายไป  หลายท่านรวมทั้งเพื่อนผมบอกว่า  เป็นเพราะบันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพไม่เสร็จ  ผลมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้

ผมเองก็อยากรู้ครับ  ไปจอบฟังเขาคุยกันเพื่อหาข่าวที่บอร์ดของคุณชัชครับ แล้วหัวหน้า ramchint ก็ได้มาให้คำตอบแล้วเมื่อวันที่  6  ที่ผ่านมา  คนที่บันทึกข้อมูลเบี้ยยังชีพยังไม่เสร็จเฮได้  เพราะท่าน ramchint บอกว่าระบบสารสนเทศฯไม่ได้ทำให้เงินจัดสรรครั้งนี้ลดลง

แต่เป็นเพราะมีการโยกบัญชีจากอุดหนุนทั่วไป  ไปเป็นอุดหนุนเฉพาะกิจ  เพื่อเป็นการผลักภาระ  แถมยังไม่รายงานด้วยว่ามีคนตาย

ก็เลยปรับลดลงเพราะว่ามีคนตาย(หรือเปล่า…สงสัยจริง)

เห็นใจทั้งสองฝ่ายครับ  ทาง อบต.ก็ไม่อยากรายงานว่ามีคนตาย  เพราะไม่อยากคืนเงิน  อยากเอาเงินส่วนนั้นไปจ่ายให้คนอื่นต่อไป  โดนที่ไม่สนว่ามันเป็นเฉพาะกิจหรือไม่

ทางส่วนกลางก็อยากได้คืน  จะได้เอาไปปรับเกลี่ยให้กับที่อื่น ๆ บ้าง

เรื่องการโยกบัญชีจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่แยกบัญชี  พร้อมทั้งตัวผู้บริหารเอง  เวลาที่ไปพบปะพูดคุยกัน  ไม่เกทับกัน (ว่าขอมผมโยกหมดเลย  ของท่านทำไมไม่ทำ) ที่สำคัญคือหัวหน้าที่อยู่อำเภอ(บางแห่ง)บอกให้ทำด้วย  มันเลยยุ่งแบบนี้

ได้แต่ทำใจเท่านั้นแหละครับ  รายงานจังหวัดไปคงไม่ได้ปรับเหมือนเดิม  ใครบ้างที่อยากคืนเงิน…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments