ตามที่เราทราบมาแหล่งน้ำพวก ห้วย หนอง คลอง บึง เป็นแหล่งน้ำบนผิวดินที่รวบรวมน้ำตามธรรมชาติที่ไหลมาบนผิวดินที่เราเรียกว่า น้ำท่า  ปริมาณน้ำที่มีย่อมแตกต่างกันไปตามฤดูกาล  อย่างภาพที่เราเห็นด้านบนเมื่อความร้อนมาเยือนมันไม่ได้เป็นแบบนี้

ถ้าท่านมาเห็นเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา  จะแปลใจในความแตกต่างของปรืมาณน้ำในแหล่งน้ำแห่งนี้  แหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน  ใช้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง  และอื่น ๆ อีกมากมาย

ตอนนี้น้ำใกล้เต็มแล้ว  แต่ฝนยังไม่หยุดนะครับยังมีมาเรื่อย ๆ ไอ้ที่ท่านมองเห็นเหมือนมันขาดนั่นน่ะ  ตั้งใจทำให้มันเป็นอย่างนั้นเพื่อรวมน้ำเข้าหากัน  และหวังว่ามันจะเก็บน้ำได้จนถึงฝนหน้า

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments