ความยากจนเขาวัดกันยังไง?

ถ้ามาถามคำถามนี้กับคนพอชอ เขาจะตอบว่า วัดตามตัวชี้วัด จปฐ. หมายความว่าถ้าครัวเรือนไหนมีรายได้ต่อคนต่อปี ต่ำกว่า 23,000 บาท ถือว่ายากจน

แต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนพอชอ  เขาอาจจะบอกว่า คนที่จนคือคนที่มีรายได้ไม่พอกับการยังชีพไง (นึกในใจว่าไม่น่าถามคำถามแมว ๆ อย่างนี้เลย)  คนบางคนต่อท้ายให้อีกว่า ก็เพราะมันขี้เกียจทำงาน ไม่ขวนขวย มันก็เลยจนอย่างนี้ไงล่ะ

แล้วจริง ๆ เขาวัดความยากจน  วัดว่าคนนั้น คนนี้ว่า ยากจน กันยังไง

นักเศรษฐศาสตร์เขาใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการวัดครับ  โดยเขาคิดคำนวณออกมาว่า  รายได้ขนาดไหนนะถึงจะพอกับการดำรงชีพได้ (นั่นน่ะซิ…เขาคำนวณยังไง) แล้วก็บอกว่า  ถ้ามีรายได้ต่ำกว่า…ถือว่าเป็นคนจนนะ…..เกณฑ์วัดแบบนี้คุ้นมั้ยครับ…..

อีกแบบหนึ่งที่เราคุ้นกันดีคือ  เขาแบ่งคนทั้งประเทศออกเป็นกลุ่ม ๆ ด้วยรายได้  รายได้เท่านี้ถึงเท่านี้ อยู่กลุ่ม 1  รายได้เท่านี้ถึงเท่านี้ อยู่กลุ่ม 2  ส่วนมากจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  และกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่สุดจะเป็นกลุ่มคนที่ยากจนของประเทศ

แล้วไอ้ที่เขาคำนวณออกมานั่นน่ะ  มันจริงมั้ย  รายได้เท่านี้สามารถดำรงชีวิตได้จริง ๆ หรือ  แล้วจำนวนคนจนตามข้อมูลที่สำรวจมามันจริงมั้ย  คนที่เคยลงสนามเก็บข้อมูล จปฐ.น่าจะให้คำตอบได้ดีที่สุดว่า ข้อมูลที่ได้มาจริงหรือไม่จริง

เรื่องข้อมูลคนจนพูดยากครับ  บางรายรวยแต่อยากจน  บางรายจนแต่ไม่ยอมรับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments