ไม่นานมานี้เองที่เจ้าของคำพูดนี้(อาจินต์  ปัญจพรรค์)บอกไว้อีกแล้วในมติชนฉบับที่ผมใช้บังหัวกันฝนจนต้องทิ้งไป

ท่านบอกไว้หลายครั้งว่า  คนที่เป็นนักเขียนต้องมีวัตถุดิบที่จะนำมาเขียน  ต้องออกไปหาข้อมูล  ต้องคบกับคนต่างวัยบ้าง  จะได้รู้คนวัยอื่นเขาคิดยังไง

ข้อมูลถือเป็นวัตถุดิบชิ้นเอกของนักเขียน  แต่ผมไม่ใช่นักเขียน  ไม่มีความสามารถที่จะเขียนบทความออกมาเป็นภาษาที่สวยงามเหมือนบล็อกเกอร์ท่านอื่นได้

ผมเป็นเพียงแค่คนพอชอที่พบเห็นเรื่องราวอะไรแล้วนำมาเขียน  เห็นแบบไหนก็เขียนไปอย่างนั้น  เผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับใครบางคนที่หลงเข้ามา

คนพอชอกำลังเตรียมงานในปีงบประมาณต่อไป  ไม่ได้ออกไปไหน  ไม่มีอะไรจะมาเขียน

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments