สงสัยมานานแล้วว่าทำไมบ้านเราถึงชอบแต่งตัว  ใส่เสื้อผ้าด้วยชุด  ด้วยสีที่เหมือนกัน  ไม่ว่าจะเรียนหนังสือ  หรือทำงาน  เรามักจะได้รับการร้องขอให้สวมเสื้อสีนั้น  สีนี้  ในวันนั้น  วันนี้  ตลอดมา

ตอนเรียนหนังสือเคยถามครู-อาจารย์  ได้รับคำตอบว่าเพื่อเป็นการฝึกให้เรามีวินัย  และจะได้แยกแยะได้ว่าใครเป็นนักเรียนโรงเรียนไหน  เพราะเวลาไปแอบทำอะไรถ้าโดนจับได้มักจะบอกว่าเรียนอยู่ที่ที่ไม่ใช่โรงเรียนตัวเอง (เหตุผลนี้ผมชอบมาก)

พอเรียนจบแล้วออกมาทำงานดีขึ้นมาบ้างนิดหน่อย  แต่เวลาไปอบรมนี่ซิครับ  บอกเป็นกฎ กติกา มารยาทมาเลยว่า ต้องใส่เสื้อสีนี้  กางเกงสีนี้  รองเท้าสีนี้

ร้องเพลงด้วยโน๊ตตัวเดียวกัน มันจะไปเพราะได้ยังไง มันต้องมีโน๊ตที่แตกต่างบ้าง มีคีย์ที่สูงบ้าง ต่ำบ้าง อย่างสวยงาม  มันถึงจะเป็นการประสานเสียงที่ไพเราะ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments