งานสวัสดิการนี่ผมหมายความถึง  งานที่พวกเราชาวนักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี่แหละครับ  โดยผมได้นำเรื่องงานสวัสดิการที่หัวหน้ารามพูดให้พวกเราฟังเมื่อปีที่แล้วในการอบรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพที่ขอนแก่นมาให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่ง

หัวหน้ารามบอกว่า  นอกจากเรื่องผู้สูงอายุ  เรื่องของคนพิการ  เรื่องของเบี้ยยังชีพแล้ว  งานสวัสดิการยังเกี่ยวข้องกับเรื่องทำแผน  เรื่องของการจัดระบบ  เรื่องของการส่งเสริมอาชีพและรายได้  เรื่องของข้อมูล  โดยเฉพาะเรื่องหลังสุดผมว่านักพัฒนาชุมชนเรายังอ่อนอยู่นะครับ

พวกเราคงต้องไปคิดแล้วล่ะครับว่า  เราจะมีวิธีจัดการกับเรื่องแผน  เรื่องข้อมูลอย่างไร  ผมเคยออกแบบการจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และข้อมูลอื่นๆ อยู่บ้าง  แต่พอเห็นระบบของสาสุขแล้วอายครับ  เลยเลิกไป  จนตอนนี้ก็ยังคิดถึงมันอยู่  แต่ถ้าจะเริ่มใหม่คงใช้เวลาอีกนาน

จริงๆ แล้วผมตั้งใจนำวีดีโอนี้มาเรียกน้ำย่อยให้หลายคนเกิดความอยาก  อยากที่จะมาอบรมเรื่องเบี้ยยังชีพกันอีก  และจะค่อยๆ ทำ ค่อยๆ ตัดต่อมาให้ท่านเกิดความอยากอีกเรื่อยๆ  ถ้าท่านยังไม่เต็มอิ่ม  โปรดอดใจรออีกนีสเดียวครับ  โครงการแบบนี้กำลังจะกลับมา…เร็วๆ นี้…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments