วิทยากรกระบวนการ มาจากภาษาอังกฤษว่า Facilitator แปลว่า  ความง่าย  การทำให้ง่าย  การทำให้สะดวก  ถ้าถามว่า  วิทยากรกระบวนการคือใคร  คงตอบได้ว่า  คือผู้ที่ทำหน้าที่ให้ความสะดวก นั่นเอง

หมอทวีศักดิ์  นพเกษร เคยบอกไว้ว่า  วิทยากรกระบวนการคือ  คนกลางที่ช่วยจัดและดำเนินการพบปะ  ประชุม  อบรม  ให้เกิดการคิดที่เป็นระบบ  มีอิสระทางความคิด  สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยการใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญ  รวมถึงเป็นผู้สร้างเสริมบรรยากาศแห่งมิตรภาพความร่วมมือร่วมใจ

เคยมีเพื่อนนักพัฒนาชุมชนถามผมว่า  วิทยากรกระบวนการคือใคร  ผมบอกไปว่า  วิทยากรกระบวนการคือ  คนที่ทำหน้าที่จัดการ  ดำเนินการ  ช่วยเหลือ  กระตุ้นให้สมาชิกเกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  ในการประชุมแต่ละครั้งผู้ที่ควรจะมีบทบาทมากที่สุดคงหนีไม่พ้นนักพัฒนาชุมชน  และมีหลาย อปท.ที่นักพัฒนาชุมชนไม่มีบทบาทกลายเป็นวิเคราะห์ไปทำแทน

พื้นฐานของนักพัฒนาชุมชนคือการคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านครับ  ดังนั้นนักพัฒน์เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นวิทยากรกระบวนการกระตุ้นให้ชาวบ้านคิดและมีส่วนร่วมในการประชุม  ไม่เป็นก็ฝึกครับ  ทุกอย่างเรียนรู้กันได้  อยู่ที่ใจเราพร้อมจะเรียนรู้หรือไม่  พร้อมที่จะทำงานเพิ่มขึ้นหรือไม่

น่าเสียดายที่นักพัฒน์รุ่นใหม่ๆ เดี๋ยวนี้มองไม่เห็นคุณค่าของการทำงานอย่างอื่นนอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยยังชีพ  ยิ่งช่วงนี้หลาย อปท.ออกพื้นที่จัดทำแผน  ทั้งแผนสามปี  และแผนชุมชน  งานเหล่านี้ดันไปตกอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

…อนาคตเมื่อจะขึ้นเป็นหัวหน้าส่วนอย่าโวยวายแล้วกันครับนักพัฒน์ที่รักทั้งหลาย…

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments