890

เมื่อเรา “ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)” รับใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ ที่ผู้สมัครรายใหม่ส่งเข้ามา  เราจะออกใบเสร็จรับเงินค่าสมัครพร้อมกับหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบของเว็บไซต์ชมรมฯ หลังจากนั้นเราก็จะมาพิมพ์ชื่อเพิ่มเข้าไปในบัญชีรายชื่อสมาชิกชมรมฯ

ที่เป็นปัญหาในทุกๆ ครั้งที่ผ่านมามีอยู่  2  เรื่องคือ  หนึ่งผู้สมัครไม่มี อีเมล์แอดเดรส ครับ  เมื่อไม่มีอีเมล์เราก็บันทึกข้อมูลของผู้สมัครเข้าไปในระบบเว็บไซต์ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่ได้  หลังจากนั้นผู้สมัครก็จะโทรไปหาประธานชมรมฯ ว่าทำไมถึงเข้าเว็บไม่ได้  สมัครแล้วที่นั่นที่นี่  ถ้าผมและทีมกรรมการผู้รับสมัครตรวจพบก่อนก็จะแจ้งตั้งแต่ตอนนั้นเลย  แต่ถ้ามาเจอทีหลังแล้วนี่กว่าจะแก้ไขได้ยาวครับ

อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเฟสบุ๊คครับ  ในใบสมัครเรามีช่องให้ท่านกรอกชื่อเฟสบุ๊คของท่าน  และเราบอกท่านว่าให้แอดประธานชมรมฯ  และรองประธานภาคทั้ง  4  ท่านด้วย  เพื่อที่เราจะได้นำท่านสมาชิกไปเข้ากลุ่มเฟสบุ๊คที่เราตั้งขึ้น  และในการแอดไปขอให้แจ้งด้วยว่าท่านคือใคร  แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เรื่องครับ  คือไม่แอดไป  และแอดไปแต่ไม่แจ้งว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน

หลังๆ มาผมเลยต้องมาดูที่ใบสมัครว่า  ชื่อเฟสของผู้สมัครคืออะไร  ก็พบปัญหาอีกครับ  ชื่อเฟสบุ๊คมักจะกรอกเป็นอีเมล์  เวลามาค้นหาจะไม่เจอ  บางคนไม่ลงด้วยซ้ำไป  อาจจะคิดว่ามีเพื่อนเยอะแล้วไม่อยากมีอีก (ฮา) ก็ไม่ว่ากัน  แต้ถ้าขอมาทีหลังแล้วผมไม่รับก็อย่ามาว่าเหมือนกันนะ  บางคนพอค้นหาเจอผมขอเป็นเพื่อนไปกลับไม่รับครับ

ผมเลยสรุปเอาเองว่า  คุณตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เพราะคุณอยากเข้าไปดูและโหลดตัวอย่างโครงการในเว็บชมรมฯ เท่านั้นเอง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments