888

เมื่อวานนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2557) หลังจากพูดคุยกับกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี  และ อสม.เสร็จแล้ว  ผมมานั่งนึกทบทวนถึงการส่งเสริมในการสร้างกลุ่มอาชีพของ อบต.ซึ่งผมบอกกับคนอื่นมาตลอดว่า  เป็นงานที่ยากและผมไม่อยากทำในแบบของ อบต.  แต่ผมอยากทำในแบบของผม  ซึ่งใช้เวลานานมากกว่าจะมองเห็นผล

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไรก็แล้วแต่  ถ้าเป็นงานที่ชาวบ้านเขาไม่ใช่ผู้เริ่ม  ผมคิดว่าเราต้องเข้าไปขายความคิดให้เขาฟังก่อน  เหมือนกับไปปรับทัศนคติของเขาก่อน  ทำอย่างไรเขาถึงจะร่วมมือกันด้วยความสามัคคี  ทำอย่างไรเขาถึงจะไม่อิจฉากันเมื่อคนหนึ่งได้ค่าตอบแทนมากกว่าอีกคนหนึ่ง  แล้วก็เกิดเสียงบอกมาว่าคนนี้ทำน้อยได้เงินมาก  ส่วนฉันทำมากทำไมได้เงินน้อย  พอตาเริ่มร้อนมันก็ไม่อยากลงมือ  สุดท้ายกลุ่มก็ล่ม

งานกลุ่มอาชีพเท่าที่ผมเห็นมา  ส่วนมากชาวบ้านยืมเงินไปสร้างกลุ่ม  สร้างอาชีพ  สุดท้ายก็ไปไม่รอด  ผมไม่คิดว่าเป็นเพราะความขี้เกียจของชาวบ้าน  ผมไม่คิดว่าเป็นเพราะฝีมือของชาวบ้าน  สองสิ่งนี้ชาวบ้านเขามีอยู่แล้วเต็มร้อยครับ

แต่สิ่งที่เขาขาดไปคือ  การตลาด  และทัศนคติเรื่องความพอ  โดยเฉพาะข้อหลัง  แทบทุกกลุ่มไม่มีเลยครับ  ส่วนมาก “อยาก” กันทั้งนั้น

ในมุมมองของผม  กลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน  เป็นการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ภายในครัวเรือนในหมู่บ้าน  หรือผลิตอาหาร  หรืออะไรก็ตามแต่  ผลิตขึ้นมาเองแล้วจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้านในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป  เป็นการช่วยเหลือกัน  ส่วนสมาชิกก็ได้ซื้อวัตถุดิบมาผลิตของใช้  ของกินเพื่อครอบครัวตัวเองในราคาที่ถูกกว่าซื้อคนเดียวเพราะเป็นการรวมกลุ่มกันซื้อทีละเยอะๆ  ไม่ต้องไปขยายตลาดออกไปนอกหมู่บ้านหรอกครับ  เอาให้มันหมุนเวียนเลี้ยงตัวเองให้รอดอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละก็พอแล้ว

แต่ชาวบ้านไม่ได้มองในมุมของผม

ชาวบ้านเขาคิดในเรื่องเศรษฐกิจความร่ำรวย  ทำอย่างไรถึงจะมีเงินเยอะๆ  ทำอย่างไรถึงจะขายได้มากๆ  ภาพในหัวของเขาคือ  ผลิตสินค้าออกมา  พอขายได้เขาจะร่ำรวย  แต่ไม่มองเรื่องการส่งเสริมการขาย  ไม่มองเรื่องการตลาด  ที่สำคัญคือไม่อยากไปออกตลาด  ไม่อยากลงทุนทางการตลาด  ไม่อยากเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์  ไม่เข้าใจว่าเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์แล้วทำไมมันถึงขายได้ราคาแพงขึ้น  และเรื่องทางการตลาดอื่นๆ

ตอนนี้แนวคิดในเรื่อง  ขายความคิดทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพ  ในตำบลโคกกลางยังดำเนินการอยู่อย่างเงียบๆ ในสายตาของใครหลายคน  แต่กับผมมันไม่เคยเงียบ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments