886

บ่ายวานนี้ผมได้รับการแจ้งจากเลขาหน้าห้องนายกว่า  นายกอยากคุยด้วย  ผมก็เข้าไปคุยพร้อมกันกับรองนายกทั้งสองท่าน  คุยกันเรื่องงานในส่วนรับผิดชอบของผมที่ได้ของบประมาณไว้  เรื่องที่คุยก็ประมาณว่า  จะโอนเงินในอีกโครงการหนึ่งมารวมกันทำออกมาเป็นโครงการเดียวมั้ย  หรือจะทำแบบปกติโครงการใครโครงการมันตามข้อบัญญัติ

ก่อนเข้าไปคุยงานเรื่องนี้ผมหวั่นใจอยู่เหมือนกัน  เพราะว่าเรื่องนี้ผมคุยกับปลัดแล้ว  ปลัดบอกว่า  นายกบอกให้รอก่อน  รอนายกคุยกับรองนายกก่อน  แล้วตอนนี้เรียกผมกับรองนายกเข้าไปคุยโดยที่ไม่มีปลัด  เมฆฝนตั้งเค้าเห็นความมืดมาแต่ไกลเลยครับ

ความมืดมิดพร้อมกับคาดว่าจะเกิดลมฝนขนาดใหญ่ยิ่งชัด  ยิ่งใกล้เข้ามาเมื่อปลัดเข้าไปและนายกแจ้งมอบงานให้นักพัฒนาชุมชนต่อหน้าปลัด  แทนที่จะมอบให้ปลัดแลัวให้ปลัดมาบอกนักพัฒนาชุมชนอีกที  ซึ่งเรื่องแบบนี้ผมเคยมีประสบการณ์ตรงมาแล้วกับปลัดคนก่อน  แม้ผมจะเข้าไปปรึกษาหารือก่อนดำเนินการอะไรก็ตามที่นายกแจ้งด้วยวาจามา  แต่ไม่เคยได้รับความร่วมมือ

ผมพยายามจะไม่ข้ามหน้าข้ามตาหัวหน้านะครับ  ปรึกษาหารือตลอด  แต่ก็…นะ  จนปลัดผู้ชายย้ายหนีและปลัดผู้หญิงคนนี้ย้ายมา  เหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นอีกจนได้  แต่ก็ไม่เป็นไรครับ  มีแต่การมุมานะทำงานหนักเท่านั้นที่จะช่วยพิสูจน์อะไรหลายๆ อย่างให้กระจ่างชัดขึ้นมา  แม้จะเจอเรื่องแบบนี้มารอบแล้วรอบเล่า  เรียกว่าท้อไม่ได้  งานหนักไม่กลัว  กลัวอย่างเดียวอย่าให้ทำผิดระเบียบ

ในการทำงานย่อมจะมีทั้งผู้ที่มีบทบาทเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา  และผู้ที่มีบทบาทเป็นลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  คำว่า “ลูกน้อง” มันมีทั้งคำว่า “ลูก” และคำว่า “น้อง” การเป็นผู้บังคับบัญชาจึงเป็นทั้ง  พ่อ  แม่  และพี่  ที่ต้องให้ความรัก  ความเข้าใจลูกน้องด้วยความจริงใจ  ลูกน้องก็ต้องเคารพนับถือ  พ่อ  แม่  และพี่ เช่นเดียวกัน  งานที่ออกมาจึงจะมีประสิทธิภาพ

ตอนนี้ถ้าไม่เริ่มออกวิ่ง  หรือเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนไว้คงโดนฝนแน่นอนครับ…..ขอตัว…..

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments