882

ตั้งแต่เขียนเรื่องแผนชุมชนเมื่อคราวก่อน  ได้รับความสนใจจากเพื่อนนักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ถามมาหลายท่านว่า  “เราจะเริ่มต้นในการทำแผนชุมชนอย่างไร”  เพราะไม่เคยทำมาเลย  เมื่อก่อนมีแต่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯเป็นคนทำ

ผมเชื่อว่าแม้แต่  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน บางคนก็ไปไม่เป็นเหมือนกันกับ นักพัฒนาชุมชน นั่นแหละครับ  ถ้าหากว่าท่านไม่เคยจับงานแผนชุมชนมาก่อน  เรียกว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี  จะต้องทำอะไรก่อน  ขั้นต่อไปทำไง  และอีกจิปาถะ  วันนี้ผมจึงอยากมาเล่าให้ฟังว่า  จุดเริ่มต้นง่ายๆ ในการจัดทำแผนชุมชนคืออะไร

จุดเริ่มต้นง่ายๆ คือ  เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่า  ชุมชนเรามี  แผนชุมชน  หรือไม่  ถ้ามีแผนชุมชนอยู่แล้วขั้นต่อไปคือ  ใช้กระบวนการชุมชนทบทวนดูว่า  แผนที่มีอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง  แผนที่มีอยู่แล้วสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ครอบคลุมทั้งหมดหรือไม่  และเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนชุมชนนั้นอย่างไรให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  แล้วต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างมาเพิ่ม

ถ้าชุมชนนั้นยังไม่มีแผนชุมชนอยู่เลย  ชุมชนนั้นต้องใช้กระบวนการชุมชนในการจัดการ  ซึ่งอาจต้องใช้เวลา  ขั้นตอน มากกว่าชุมชนที่มีแผนชุมชนอยู่แล้ว  ผู้นำชุมชน  กรรมการชุมชนจะต้องพูดคุยเพื่อสำรวจตรวจสอบ  วิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์คนในชุมชนว่าเขาคิดยังไง  เขาต้องการที่จะมีแผนชุมชนมั้ย  ถ้าต้องการจะทำยังไง  ใครเป็นคนทำ  เมื่อสรุปได้แล้วก็ลงมือทำเลยครับ

ผมขอย้อนกลับมาพูดเรื่อง กระบวนการชุมชน นิสหนึ่งครัชเดี๋ยวจะงงกัน  คำว่า กระบวนการชุมชน คือ การกระทำร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล  แล้วนำมาร่วมกันตัดสินใจวางแผน  ร่วมกันดำเนินการ  ร่วมกันรับผลประโยชน์  และร่วมกันติดตามประเมินผลกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น

เอาล่ะครับ  เมื่อตัดสินใจลงมือจัดทำแผนชุมชนแล้ว  ก็ดำเนินการตามขั้นตอนได้เลย  เริ่มจาก  การเตรียมคนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดทำแผนชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูล  การเตรียมวิทยากรกระบวนการ  และการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเวทีประชาคม

พร้อมแล้วลุยเลยครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments