876

เข้าไปอ่านเว็บบอร์ดชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เจอสมาชิกถามเรื่อง แผนชุมชน มาอีกแล้วครับ  ดูจากคำถามคนถามน่าจะเป็นนักพัฒนาชุมชนมาไม่เกิน  5  ปี  เพราะถามแบบนักพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่ๆ ถามมาบ่อยๆ ว่า  หน้าที่ทำแผนชุมชนเป็นของใคร  และเห็นอยากโยนไปให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นคนทำตลอด

แผนชุมชน  มันมีกระบวนการจัดทำของมันอยู่นะครับ  ไม่ใช่เข้าไปในหมู่บ้านแล้วบอกผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านว่า  “ทำแผนชุมชนให้หน่อย  นี่นะแบบฟอร์ม  กรอกข้อมูลตามนี้  อยากได้โครงการอะไรก็ใส่เข้าไป”  ไม่ใช่นะครับ  ถ้าจะทำแบบจริงจังล่ะก็ใช้เวลา  2 – 3  วันต่อหมู่บ้านเชียวนะครับ  อย่าทำเป็นเล่นไป

กระบวนการที่เราจะนำไปกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะให้ได้ออกมาเป็นแผนชุมชนนั้น  มันต้องฝึกนะครับ  ไม่ใช่ออกพื้นที่วันนี้สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการได้ทันที  คุณต้องรู้ซะก่อนว่า  AIC  คืออะไร  การควบคุมการประชุมต้องทำยังไง  ก่อนประชุมต้องเตรียมอะไรบ้าง  วัสดุอุปกรณ์มีอะไร  ทำไมถึงต้องให้ชาวบ้านวาดรูป  และอื่นๆ อีกมากครับ

ความจริงเรื่องพวกนี้ผมเคยเขียนไว้ที่นี่แหละ  หลายครั้งหลายคราว  ลองหาอ่านกันดู  ทั้ง  ตอนที่  1  ตอนที่  2  และ  ตอนที่  3  อ่านอย่างเดียวไม่พอครับ  คุณต้องลงมือปฏิบัติจริง  และแนะนำว่า  ควรจะไปช่วยเพื่อน  อบต.หรือ เทศบาลข้างๆ ทำด้วย  ทำให้ฟรีๆ เนี่ยแหละครับ  ความรู้  ทักษะ  มันจะเกิดกับเราเอง

ในอนาคตคุณจะไม่ถูกต่อว่าให้เจ็บใจแน่นอนว่า  นักพัฒนาชุมชนเป็นแต่จ่ายเบี้ยยังชีพเท่านั้น

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments