875

เมื่อวานได้พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนที่เข้าร่วมโครงการ  “การประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด”  หรือที่เราบรรดานักพัฒน์เรียกกันง่ายๆ ว่า  อบรมการดูแลสุขภาพคนพิการ  ว่าบรรดานักพัฒน์ไปกันมากมั้ย  และอื่นๆ อีก  ทำให้ทราบว่า  คนที่มีชื่อแล้วไม่ไปเยอะมาก  แล้วก็แจ้งมาทางผมให้ประสานจังหวัดในรุ่นที่  2  ให้ส่งรายชื่อด่วน

เท่าที่ได้พูดคุย  สอบถามกับเพื่อนนักพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดที่มีปัญหาส่งรายชื่อให้กรมช้าและไม่ครบตามจำนวน  ทั้งเพื่อนนักพัฒนาชุมชนที่เป็นสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) และไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมฯ ทำให้ทราบว่า  แต่ละ อปท.มีวิธีการทำงานในการขอไปอบรมไม่เหมือนกัน

อปท.ทางโน้นเขาจะเป็นอย่างนี้ครับ  พอมีหนังสือเรื่องอบรมแจ้งจากกรมส่งเสริมฯ ต้องนำหนังสือนั้นขออนุญาตินายกก่อนว่าจะให้ไปหรือไม่ให้ไป  ขอให้นึกถึงระยะการเดินทางของหนังสือนะครับ  พอทราบว่าได้ไปแล้วถึงได้เวลาสมัครหรือในกรณีนี้คือประสานไปยังท้องถิ่นจังหวัดให้เพิ่มชื่อตัวเองเข้าไป  และก็รอจังหวัดแจ้งหนังสือพร้อมชื่อเรามา  เพื่อจะยื่นเรื่องเบิกเงินค่าเดินทางและอื่นๆ ต่อไป  บาง อปท.ใช้หนังสือจากกรมที่เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ด้วยนะครับ

ต่างกับผมที่อยู่ทางนี้ (ฮา) พอผมเห็นหนังสือ  ผมแจ้งด้วยวาจากับนายกและบางครั้งนายกไม่อยู่กลัวไม่ทันการณ์ผมสมัครไปก่อนครับ  ประสานจังหวัดไปก่อนครับ  พอมีรายชื่อแจ้งมาที่ อบต.ก็ทำเรื่องขออนุมัติพร้อมทั้งเบิกเงิน  ที่ผ่านมานายกไม่เคยห้ามครับ  แต่วันนี้นายกเป็นคนใหม่  ใหม่สำหรับพนักงานทุกคน  แต่ก็เคยได้ยินท่านพูดว่าท่านสนับสนุนนะคนที่อยากหาความรู้ใส่ตัว  ฉะนั้นตีความเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนครับ (ฮา) ยิ่งถ้ามีชื่อแจ้งมาว่า  ชื่อนี้  อบต.นี้  ไม่น่ามีปัญหา

การอบรมดูแลสุขภาพคนพิการคราวนี้ก็เหมือนกันครับ  รุ่นที่  1  ซึ่งก็มากันไม่ครบเนี่ยจะจบในวันนี้  อาทิตย์รุ่นที่  2  เราเลยกลัวกันว่าจะมากันไม่ครบ  มาไม่ครบคือมีชื่อแล้วไม่มา  หรือขอถอนตัวจังหวัดเลยส่งชื่อมาน้อยกว่าโควต้าที่ได้รับ  ซึ่งจังหวัดที่ส่งชื่อมาน้อยที่สุดคงเป็นจังหวัดบึงกาฬ  ถามเพื่อนไปเพื่อนก็บอกว่า  จังหวัดแจ้งชื่อมาเลยครับว่า อปท.ไหนได้ไป  ไม่ได้แจ้งความจำนง  ไม่ได้สมัครไป  พอแจ้งมาแบบนี้มันเลยทำให้บางแห่งไปได้  บางแห่งให้ผู้ช่วยไปแทน  บางแห่งไม่ไป  เลยเกิดการถอนตัวกันซะมาก

หุ  หุ  ปีหน้าใครสนใจเข้าร่วมโครงการที่มีปีละครั้งแบบนี้ให้สมัครตรงไปที่กรมดีกว่ามั้ยครับ  แล้วก็ไม่ต้องกระจายแบบคนไปแล้วไม่ให้ไป  เพราะที่เห็นถึงจะไม่เคยไปมันก็ไม่ไป  เผื่อผมจะได้ไปด้วย (ฮา…อีกที)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments