ช่วงระหว่างวันที่  10  กุมภาพันธ์  จนถึงวันที่  21  มีนาคม  2557  นี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด  ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  กระทรวง พม.จัดขึ้นที่โรงแรมอะเดรียติค  กรุงเทพ  โครงการนี้จัดขึ้นทั้งหมด  6  รุ่นครับ

872

รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่  10 – 12  กุมภาพันธ์  2557  ที่กำลังดำเนินการอย่นี้เป็นจังหวัดทางภาคเหนือครับ  แล้วก็รวมอีสานบางส่วนคือ  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ

รุ่นที่  2  จัดขึ้นในอาทิตย์หน้า  ระหว่างวันที่  17 – 19  กุมภาพันธ์  2557  คราวนี้เป็นรอบของภาคอีสานครับ

873

รุ่นที่  3  วันที่  24 – 26  กุมภาพันธ์  2557  เป็นจังหวัดทางภาคกลางครับ

รุ่นที่  4  วันที่  3 – 5  มีนาคม  2557  ภาคตะวันออก  บวกด้วยอีสานบางจังหวัดคือ  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี  อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ

874

รุ่นที่  5  วันที่  10 – 12  มีนาคม  2557  เป็นภาตตะวันตก

รุ่นที่  6  วันที่  19 – 21  มีนาคม  2557  เป็นภาคใต้ครับ

กรมส่งเสริมฯเขาให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกบุคลากรของ อปท.เข้าร่วมตามจำนวนโควต้า  โดยยึดหลักเคยมาแล้วไม่ให้มาอีกเพื่อเป็นการกระจายโอกาสกันทุกคนครับ  อาทิตย์หน้ารุ่น  2  บางจังหวัดยังไม่ส่งรายชื่อนะครับ  จังหวัดที่ยังได้คนไม่ครบมี  บึงกาฬ  มหาสารคาม  ศรีสะเกษ  ครับเพื่อนนักพัฒน์ที่อยู่ในพื้นที่ลองประสานท้องถิ่นจังหวัดดู

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments