870

อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่า  ผมเป็นหนึ่งในคณะทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนของอำเภอเพ็ญ  และในวันนี้ได้เริ่มงานนั้นแล้วครับ  โดยฝากสมุดบันทึกครัวเรือนไปกับคนจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.ของแต่ละหมู่บ้านให้เก็บข้อมูลพื้นฐานให้หน่อยแค่สองหน้ากระดาษแล้วส่งคืนมา

ข้อมูลคนจนตามข้อมูล  จปฐ.  ของอำเภอเพ็ญมีทั้งหมดร้อยกว่าครัวเรือน  แล้วก็เป็นคนในตำบลโคกกลางซะ  64  ครัวเรือน  แต่สภาพความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ  ซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วใน  จปฐ.ที่เห็นมาและคาดว่าจะเป็นไป  ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น

เมื่อมันเป็นไปแล้วเราก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปคือ  เข้าไปเก็บข้อมูล  โดยผมฝากให้ชาวบ้านเก็บให้แล้วลงไปตรวจสอบอีกที  แต่ถ้าชาวบ้านบอกว่าคนคนนี้ไม่เป็นคนจนแน่นอนก็ติ๊กไว้  แล้วนำไปเข้าเวทีประชาคมตอนที่จะรับรองข้อมูล  จปฐ.  เพื่อปลดเขาออก  ในกรณีที่มีข้อมูลชัดว่าเขาจนจริง  ก็เข้าไปเจาะในรายละเอียดว่า  ทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้น  เขามีรายได้เข้ามาเท่าไร  เขามีรายจ่ายเท่าไร  ความสามารถพิเศษของเขามีไรบ้าง

ความยากมันอยู่ตรงการหาข้อมูลตรงนี้แหละครับ  บางคนเขาไม่อยากบอก  เขาโกรธด้วยซ้ำที่เราไปว่าเขาจน  เมื่อได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วเราก็มาดูอีกว่าเขาพัฒนาได้มั้ย  ถ้าครัวเรือนนั้นมีกันแค่สองคนตายาย  แถมยายยังตาบอด  ตาก็หูตึงทำงานทำการอะไรก็ไม่ได้  อายุก็เยอะแล้ว  อย่างนี้ต้องสงเคราะห์อย่างเดียวครับ  แต่ถ้ายังหนุ่มยังแน่นแล้วมีทางที่เขาจะพัฒนาตนเองได้ก็นำเขามาฝึกอาชีพเสริมอย่างที่เขาถนัดและรัก

ในปีนี้นายอำเภอแจ้งว่า  ให้จัดในภาพรวมของอำเภอ  คือแต่ละ  อปท.ทำร่วมกันในงานเดียวกัน  ไม่ใช่ต่างคนต่างทำเหมือนกับทุกๆ ปีที่ผ่านมา  ซึ่งการที่ต่างคนต่างทำมันทำให้ต้องเพิ่มคนที่เข้าอบรม  แน่นอนว่าคนที่เพิ่มเข้ามาไม่ใช่คนจนนะครับ  เลยทำให้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง  ตอนนี้คงต้องเก็บข้อมูลก่อนล่ะครับช่วงนี้เพราะนายอำเภอกำชับมาแล้ว  คนจนตำบลโคกกลางเยอะมาก  เดี๋ยวคงรู้ว่ายากจนหรืออยากจน (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments