869

อบต.ทับกุง  อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี  เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี  16  ตำแหน่ง  17  อัตรา  ใครที่สนใจไปขอและยื่นใบสมัครได้ที่  ที่ทำการ  อบต.ทับกุงครับ  ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  13  กุมภาพันธ์นี้  เวลาราชการนะครับ

ค่าสมัคร  300  บาท  แล้วก็เตรียมรูปถ่าย  1  นิ้ว  สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาผลการเรียน  ใบรับรองแพทย์  และหลักฐานอื่นที่ใช้สำหรับการสมัครสอบทั่วไปนั่นแหละครับ  รายละเอียดประกาศสอบเข้าไปดูได้ที่  เว็บไซต์ อบต.ทับกุง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments