867

วานนี้ได้รับการแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวจากเพื่อนฝูงผู้อยู่ในแวดวงวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น  ว่าเขามีเสื้องานครบรอบ  “50  ปี  เทคนิคไทย-เยอรมัน  สู่ราชมงคลขอนแก่น”  ออกมาและถามต่อว่าจะเอามั้ยจะได้สั่งให้

868

และพร้อมกันนี้เพื่อนอาจารย์ถือโอกาสบอกบุญสร้างศาลาพระพุทธรูป  “พระพุทธนวราชมงคลอนุสรณ์”  มาด้วย  บอกว่าขนาดบูชาหน้าตัก  9  นิ้วก็มีนะครับ  6200  บาท  แล้วก็วันที่  14  มีนาคม  2557  นี้ไปร่วมงานกันเยอะๆ ครับ  ถือโอกาสไปทักทายสวัสดีปีใหม่ครูบาอาจารย์ด้วย

รายละเอียดอื่นๆ สอบถามไปทางมหาวิทยาลัยนะครับ  โทร  043 336 370-1

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments