โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้จัดอบรมหลักสูตร  “การจัดสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  อย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ  ประเทศญี่ปุ่น”  ขึ้นครับ  มีด้วยกันทั้งหมด  6  รุ่น  แต่ละรุ่นรับแค่  60  คน  อบรมและดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น  6  วันครับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  นายก  รองนายก  เลขานายก  ประธานสภา  สมาชิกสภา  ปลัด  รองปลัด  ผอ.กอง  หรือหัวหน้าส่วนสวัสดิการ  ส่วนนักพัฒน์อย่างเราแม้จะเหมาะแต่คงไม่ได้รับอนุญาติให้ไปหรอกครับ  ผมบอกเพื่อนนักพัฒน์ไปหลายคนแล้วว่า  เสนอเรื่องให้นายกและปลัดไปเถอะ  อย่างน้อยเขาก็นำประสบการณ์ที่ได้เห็นมาพัฒนาต่อได้

รุ่นแรกเริ่มวันที่  14  มีนาคมนี้แล้วนะครับ  สมัครไปได้ที่  โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ค่าลงทะเบียน  65,000  บาทครับ  วันที่  1  และ  2  ของการฝึกอบรมอยู่ที่ประเทศไทย  แล้วก็เดินทางไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นอีก  4  วัน  ไปเถอะครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments