850

ตั้งแต้วันที่  1  มกราคมจนถึงวันที่  31  มีนาคม  ของทุกๆ ปีเป็นช่วงเวลาที่เราสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ต้องจ่ายค่าบำรุงเป็นรายปีครับ  ปีละ  200  บาทเท่านั้นเอง

851

วิธีการจ่ายเงินค่าบำรุงชมรมฯที่ง่ายที่สุดคือ  โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยครับ  ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีมีรายละเอียดตามภาพประกอบนั่นแหละครับ  เมื่อโอนแล้วให้เราถ่ายภาพใบโอนที่ได้รับจากตู้เอทีเอ็มอย่างภาพที่ผมนำมาเป็นตัวอย่าง  นำไปโพสแจ้งว่าใคร  หมายเลขสมาชิกเท่าไร  โอนให้แล้วในเฟสบุ๊คห้องชมรมฯ  https://www.facebook.com/groups/pattanalocalthailand/

เวลาแจ้งผมอยากให้แจ้งชื่อด้วยครับ  บางคนแจ้งแค่หมายเลขสมาชิก  แต่ดันแจ้งหมายเลขผิด  มันก็ยุ่งสิครับ  พอครบกำหนดวันที่  31  มีนาคม  2557  ใครที่ไม่จ่ายเราก็จะนำท่านออกจากห้องชมรมพัฒนาชุมชนในเฟสบุ๊ค  และไปกันท่านในเว็บชมรมฯ อย่าให้มีเหตุการณ์อย่างนั้นเลยครับพี่น้อง…..ขอบคุณครับ…..

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments