847

ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุขตลอดปีใหม่และตลอกไป  สวัสดีปีใหม่ครับ

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments