843

ความจริงพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาไม่จำเป็นต้องมีสคริปหรอกครับสำหรับพิธีกรผู้เจนสนามถ้าคนจัดงานทำโครงการออกมาเป๊ะ  เราสามารถดูกำหนดการแล้วทำหน้าที่พิธีกรได้เลย  เพราะทุกคั้งที่ทำหน้าที่พิธีกรไม่ว่างานอะไรคุณต้องแนะนำตัวเอง  บอกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  บอกกำหนดการให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบกันอยู่แล้ว

เรียน ท่านนายก  และผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน  ผม เวชยันต์  ทิศรี  นักพัฒนาชุมชน  ทำหน้าที่พิธีกรในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  “โคกกลางเกมส์”  ในวันนี้  ครั้งนี้เป็นครั้งที่  16  แล้ว  ก่อนที่ท่านประธานจะเดินทางมาถึงขอแจ้งกำหนดการให้ผู้มีเกียรติและนักกีฬาทุกท่านได้รับทราบดังนี้

ในการจัดการแข่งขันกีฬาควรจะดูเวลาให้ดีเพื่อที่จะจัดขบวนนักกีฬามาถึงสนามก่อนประธานในพิธีมาถึง  แล้วพิธีกรจะได้แจ้งกำหนดการว่านักกีฬาจะทำอะไร  ตรงไหน  เมื่อไร  ตามกำหนดการของผู้จัดการแข่งขันทำขึ้น

เวลาเก้านาฬิกาประธานในพิธีคือนายอำเภอเพ็ญเดินทางมาถึง  ผมจะสั่ง  นักกีฬาเคารพประธาน  ทั้งหมดตรง  เพลงมหาฤกษ์จะดังขึ้น  ท่านประธานจะเดินมานั่งพักสักครู่  แล้วผมก็จะเชิญท่านไปรับฟังการกล่าวรายงาน  และเชิญท่านนายกกล่าวรายงาน  พอนายกกล่าวรายงานเสร็จ  ท่านประธานจะกล่าวเปิดการแข่งขัน  และตัดริบบิ้นปล่อยป้ายแพร  ต่อจากนั้นนักกีฬาผู้ถือคบเพลิงจะวิ่งเข้าสู่สนาม  ผมก็จะอ่านประวัตินักกีฬาคบเพลิง  ฯลฯ

พอพิธีกรบอกกำหนดการเสร็จ  ประธานอาจเดินทางมาถึงพอดี  ก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่ผู้จัดการแข่งขันวางไว้ได้เลย  ยิ่งกำหนดการทำละเอียดเท่าไร  ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นมากเท่านั้น  คนที่ใช้ประโยชน์จากกำหนดการนี้ไม่ได้มีแค่พิธีกรเท่านั้นนะครับ  ยังมีคนคุมเครื่องเสียที่เขาต้องรู้ว่าจะเปิดเพลงไหนตอนไหน  สั้นยาวเท่าไร  คนจุดพลุก็จะต้องรูว่าจุดตอนไหน

แต่ที่ผมได้ทำออกมาใหม่เพราะคนจัดทำออกมาแล้วมันไม่ตรงกับพิธีเปิดกีฬาที่ควรจะเป็น  เช่น  เขาเปิดเพลงมหาฤกษ์ตั้งสองครั้ง  ผมเลยงง  แก้ไปแก้มามันมองไม่ออกครับ  เขียนอะไรต่อมิอะไรวุ่นวายไปหมด  เลยต้องมานั่งพิมพ์ใหม่  ก็กำหนดการเดิมนั่นแหละครับ  แก้ไขเพิ่มเติมแล้วเรียกชื่อใหม่ว่า  สคริปพิธีกรพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  ถ้าจะบอกว่าเป็นกำหนดการเดี๋ยวคนจัดงานเขาโกรธเอา (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments