838

ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ  และเกิดขึ้นอยู่เสมอในสังคมบ้านนอกชนบทนอกเขตเทศบาลอย่างนี้  ถ้าเรารู้เท่าทันมันเราก็อยู่ร่วมกับมันอย่างมีความสุข  ถึงเราจะรู้ไม่เท่ามันแต่ยอมรับสภาพได้เราก็อยู่กับมันได้  แม้จะไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์ละน่า

ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  งานประจำปีของ  อบต.บ้านนอกก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้พอสังเกตุได้  นั่นก็คือแต่ละหมู่บ้านหานักกีฬาแทบจะไม่ได้เอาซะเลย  คนหนุ่มสาววัยแข็งแรงล้วนไปพักอาศัยอยู่ในเมืองแทบทั้งนั้น  ไม่เรียนหนังสือก็ขายแรงงาน

ก่อนหน้านี้เทศกาลการแข่งขันกีฬาแบบนี้จัดขึ้นในวันเสาร์  อาทิตย์สุดท้ายของปี  เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคนครับ  มีเพียบทุกหมู่บ้านเพราะชาวบ้านเขากลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่พอดี  แต่ก็มีปัญหาเรื่องความเมาข้างสนามครับ  เลยเลื่อนเข้ามาจัดกลางเดือนสุดท้ายของปี

พอเลื่อนเข้ามาจัดแข่งขันกีฬาในวันธรรมดาก็มีปัญหาเรื่องนักกีฬาไม่สามารถมาแข่งขันได้เพราะติดภารกิจเรียนหนังสือ  ผมนี่อดชื่นชมในความขยันขันแข็งไม่ได้ครับ  ต้องมาจัดแข่งในวันเสาร์อาทิตย์เพื่อให้นักกีฬาที่เป็นนักเรียนมาร่วมแข่งขันได้  โดยไม่ต้องยอมเสียสละโดดเรียนมาแข่งขันเพื่อเป็นความหวังของหมู่บ้าน

มาถึงปี  2556  มันเกิดอะไรขึ้น  แต่ละหมู่บ้านหาคนมาเล่นกีฬา  หานักกีฬาไม่ได้  เยาวชนนักกีฬาอาศัยอยู่ในตัวเมืองทั้งตัวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลศึกษาต่อและขายแรงหาเงิน  พยาถามถามถึงเหตุอื่นก้ไม่ได้รับคำตอบ  ได้ยินเพียง  “เขาบอกว่ามันสบายกายและสบายใจกว่าทำนา”

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments