837

ตั้งแต่วันที่  5  ธันวาคม  2556  แล้วครับที่เว็บ คนพอชอ เกิดการขัดข้องทางเทคนิค  ท่านผู้ชมเข้าไปเว็บไม่ได้  สาเหตุเป็นเพราะว่ามี  Plugin  อยู่ตัวสองตัวที่โฮสไม่ปลื้ม  ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับ  เพราะสองตัวนี้ผมก็ลงไว้นานแล้ว  แต่เอาเถอะ  วันนี้ผมได้ถอดออกแล้ว  และขอบคุณโฮสครับผมที่บริการพูดคุยกับฝรั่งให้

ช่วงห้าหกวันที่ผมเข้าเว็บนี้ไม่ได้  ผมก็ได้ไปเปิดเว็บใหม่ที่เป็นซับโดเมนของ  อบต.โคกกลาง  ขึ้นมาใช้งานตัวหนึ่งครับ  เอาไว้แก้ขัดแบบนี้แหละ  เขียนอะไรไปสองสามเรื่อง  หนึ่งในนั้นคือ  ข้อสังเกตุของผมที่ได้ข้อมูลจากการพูดคุยกับผู้ที่เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  รุ่นที่  9  ที่จังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านมา

ใครยังไม่ได้อ่าน เข้าไปอ่านได้ที่นี่ ครับ

ภาพประกอบจาก อ.ปีเตอร์

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments