828

เพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิก ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) คงจะเห็นและทราบข่าวการอบรมหลักสูตรการบริหารงานสังคมสงเคราะห์จาก  มมส.ออกมาบ้างแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้  โดยจัดที่ขอนแก่น  ก็ว่ากันไปครับ

829

ส่วนนี่  การบริหารการจัดการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ที่ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากรจะสัญจรไปภาคใต้ในรุ่นที่  8  วันที่  29  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  1  ธันวาคม  2556  นี้ที่โรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า  สุราษฎร์ธานี  ซึ่งแนวทางในการจัดอบรมเบี้ยยังชีพทุกรุ่นที่ผ่านมาเราจัดในรูปแบบสัมมนา

830

เป็นการจัดสัมมนาที่ต้องมีการแบ่งกลุ่มพูดคุยถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข  เสนอความคิด  วิเคราะห์แนวทางในการทำงานด้านสวัสดิการต่างๆ ออกมา  เสร็จแล้วก็ไปนำเสนอ

831

จากนั้นจะมีผู้รู้มาบอกเล่าเรื่องราวการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ฟัง  ไล่มาตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เข้าใจตรงไหน  สงสัยอะไรสามารถสอบถามได้  ตอบทุกคำถามทุกประเด็น  ทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์

832

รวมถึงงานที่บรรดานักพัฒนาชุมชนต้องรับผิดชอบด้วยอย่าง  งานเศรษฐกิจชุมชน  ชมรมผู้สูงอายุ  กองทุน สปสช.  และงานสวัสดิการอื่นๆ อีกเยอะแยะ  ที่สำคัญอย่าหลับครับ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments