826

ในการไปอุบลราชธานีร่วมกับโครงการศิลปากรสัญจรเพื่อจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคราวนี้  ได้สมาชิกชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) เพิ่มขึ้นอีก  68  คน  ตั้งแต่หมายเลข  2128  ถึง  2196

827

ที่เป็นปัญหาที่อุบลมีอยู่สองเรื่องสามเรื่องครับ  จะบอกว่าเป็นปัญหาของอุบลก็ไม่ถูกเพราะที่อื่นก็มีปัญหานี้อยู่เหมือนกัน  นั่นก็คือ  ไม่มีบัญชีเฟสบุ๊ค  และ  อีเมล์  ส่วนเรื่องที่อื่นไม่มีแต่มีที่อุบลคือ  ห้องที่เราอบรมติดกันกับห้องบริหารจัดการน้ำที่กำลังเป็นข่าวตามจังหวัดต่างๆ พอดีเลยมีภาพแบบนี้ให้เห็น  แต่คนเข้าอบรมในห้องไม่รู้นะครับ

การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการกับสมาชิกและระหว่างสมาชิกกับสมาชิกด้วยกันเองเราใช้เฟสบุ๊คเป็นหลัก  ใช้ไลน์เป็นรอง  ดังนั้นถ้าท่านไม่มีบัญชีเฟสบุ๊ค  ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม  มันจะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันของเราสมาชิกชมรมพัฒนาชุมชนฯเป็นไปด้วยความยากลำบาก

มันก็เลยมีบางคนใช้เฟสบุ๊คของเพื่อน  ของแฟน  มากรอกลงในใบสมัคร  ออกตังค์คนละ  100  หรือฉันให้ยืมเฟสค่าสมัครเธอจ่ายไป  ข่าวสารฉันรับเอง  ประมาณนั้น

ไม่ว่าจะอย่างไร  สมาชิกที่สมัครที่อุบลผมได้นำข้อมูลของท่านเข้าไปในเว็บไซต์ชมรมฯแล้วนะครับ  ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บชมรมฯได้แล้ว  โดยกรอกชื่อผู้ใช้เป็นหมายเลขสมาชิกของท่าน  รหัสผ่านให้กรอก  123456  แล้วท่านค่อยไปแก้ไขรหัสของท่านเอง  ยกเว้นสามคนที่ไม่มีเมล์  ผมคงไม่ประกาศในนี้  แต่ในเฟสบุ๊คผมลงประกาศไว้แล้ว  และอีกอย่างคือถ้าเขาเข้าไม่ได้คงโทรหาผมในเร็ววันนี้

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments