825

ในการอบรม  การบริหารจัดการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  รุ่นที่  7  ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ร่วมกับชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) จัดขึ้นที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์  จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่  22-24  พฤศจิกายน  2556  เริ่มต้นขึ้นแล้ววานนี้ครับ

เมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการอบรมที่เราจัดในรูปแบบสัมมนา  มีการแบ่งกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  รวมถึงงานอื่นๆ ที่บรรดานักพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำด้วยว่า  แต่ละที่  แต่ละ อปท.เจอปัญหาในการทำงานแบบไหน  อย่างไร  แล้วแก้ปัญหายังไง  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

เท่าที่ได้นั่งฟังเนี่ย  มันยังไม่มีประเด็นไหนแตกออกไปเป็นเคสให้ได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันได้อีก  ส่วนมากจะเป็นเคสที่เคยเจอกันอยู่แล้วในทุกรุ่นที่ผ่านมา  เช่น

นายกหมดวาระในเดือนธันวาคม  มีสิทธิขึ้นทะเบียนหรือเปล่า

ผู้พิการบัตรประจำตัวหมดอายุสามารถรับเบี้ยยังชีพได้หรือไม่

ผู้ป่วยเอดส์เพิ่งมาแจ้งรับเงิน จ่ายกลางปีงบประมาณได้มั้ย

คิดอายุผู้สูงอายุผิด จ่ายเกินมาสองปีแล้วจะทำอย่างไร

หนังสือมอบอำนาจต้องติดอากรมั้ย  และอื่นๆ อีกมากมายที่เหมือนกันกับทุกรุ่นที่ผ่านมา

หรือคำถามเหล่านี้เองที่ได้หลั่งไหลและมุ่งตรงสู่กรมส่งเสริมฯผ่านทางสายทอระสับทุกวี่ทุกวันชนิดไม่ขาดตอนเลยในช่วงที่ผ่านมา  ทำให้เกิดโครงการอบรมเบี้ยยังชีพขึ้นอีกครั้งที่อุบล  ภาคอีสาน  ภาคที่กรมฯบอกว่ามีปัญหาในการทำงานเรื่องเบี้ยยังชีพมากที่สุด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจบรุ่น  9  ที่พิษณุโลกแล้วคงไม่มีที่ภาคอีสานอีกครั้ง  และอีกครั้ง

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments