816

จังหวัดอุบลราชธานี  เมืองดอกบัวงามที่ว่ากันว่าเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนใครอื่นในประเทศไทย  คำขวัญประจำจังหวัดคือ  “เมืองดอกบัวงาม  แม่น้ำสองสี  มีปลาแซบหลาย  หาดทรายแก่งหิน  ถิ่นไทยนักปราชญ์  ทวยราษฎร์ไฝ่ธรรม  งามล้ำเทียนพรรษา  ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์”

817

ผมไม่เคยไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนี้นะครับ  ทราบจากเพื่อนพ้องน้องพี่ว่า  การเดินทางจากอุดรไปอุบลน้องๆ ไปกรุงเทพเลยครับ  เพราะฉะนั้นโพสนี้ขอเน้นภาพของจังหวัดอุบลจากอินเตอร์เน็ตละกันนะครับพี่น้อง

820

818

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments