813

สองสัปดาห์ก่อน เอริก  ชมิดต์ ประธานบริหาร Google ได้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อร่วมงานที่ทาง Google ประเทศไทยจัดขึ้นและแน่นอนครับงานนี้เปิดโอกาสให้สาวกถามคำถามได้  แล้วก็มีนักศึกษาคนหนึ่งถามว่า  ประเทศไทยจะสร้างซิลิคอนวัลเลย์ (ผมเรียกแบบบ้านๆ ว่า “เมืองแห่งเทคโนโลยี” ละกันครับ) ของตัวเองให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร

เขาตอบว่า  ส่วนมากแล้วรัฐบาลหลายประเทศมักจะคิดว่า  การสร้างซิลิคอนวัลเลย์คือ  หาที่ดินกว้างๆ ในชนบท  สร้างถนน  สร้างเมืองขึ้นมาใหม่  จับวิศวกรเข้าไปอยู่ในนั้นให้มากเข้าไว้  ซึ่งนั่นเป็นวิธีที่ผิด  ความจริงเมืองแห่งเทคโนโลยีเป็น  รูปแบบทางความคิด  สร้างที่ไหนก็ได้  แต่ต้องเต็มไปด้วยคน  คนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์

ผมเห็นความคิดของผู้ยิ่งใหญ่หลายๆ คนหลายประเทศล้วนบอกว่า  ในการที่จะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่คุณต้องพัฒนา “คน” ก่อน  ผิดกับบ้านเรานะครับ

แต่บ้านเราก็พูดกันเสมอ  พูดกันออกบ่อยนะครับเรื่องต้องพัฒนาคนก่อนสิ่งใด  แสดงว่าลึกๆ แล้วเรารู้เพียงแต่เราไม่ทำ  อย่าถามว่าทำไมไม่ทำ  เพราะมันจะมีเหตุผลอีกร้อยแปดพันเก้าตามออกมามากมาย  แล้วเราก็จะบอกด้วยความภูมิอกภูมิใจว่า  นี่แหละการพัฒนาแบบไทยๆ ไม่มีที่ไหนเหมือน – คนอื่นคงอยากเหมือนแกตายล่ะ (ฮา)

nengneng

nengneng

นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธาน ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)
ลูกของแม่ และเพื่อนของท่าน
nengneng

comments

comments